X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 10 / 76

304 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 76

10

sussaan työehtosopimuksen määräystä kilpailunrajoituslain asialliseen soveltamisalaan kuulumattomana.

11.10.2010 Kilpailuvirasto julkaisi verkkosivuillaan erikoistutkija Sanna Syrjälän ja erikoistutkija Tom Björkrothin artikkelin ”Työehtoso- pimusten määräykset ulkopuolisen työvoiman käytöstä”.

21.10.2010 Kilpailuvirasto määräsi Elisa Oyj:n noudatettavaksi yhti- ön antaman sitoumuksen, jolla se sitoutui muuttamaan hinnoittelukäy- täntöään pientaloilta perittävistä kytkentämaksuista.

28.10.2010 Kilpailuvirasto lisäsi verkkosivuilleen ns. vihjelinkin eli sähköisen lomakkeen vihjetietojen lähettämistä varten. Palvelun tavoit- teena on madaltaa yhteydenottokynnystä virastoon ja helpottaa vihjetie- tojen lähettämistä.

1.11.2010 Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset julkaisivat yhteisen työ- ryhmäraportin, jossa korostetaan toimivan kilpailun ja kilpailupolitii- kan merkitystä kestävään kehitykseen perustuvan taloudellisen kasvun aikaansaamisessa (Competition Policy and Green Growth. Interactions and challenges).

14.12.2010 Euroopan komissio hyväksyi tarkistetut horisontaaliset suuntaviivat ja kaksi ryhmäpoikkeusasetusta, joissa kerrotaan, miten kil- pailijat voivat toimia yhteistyössä rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä. (Ks. myös tutkimuspäällikkö Jarno Sukasen artikkeli sivulla 26.)

16.12.2010 Kilpailuvirasto poisti käsittelystä asian, joka koski Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry:n (MTK) vuonna 2005 antamaa tiedotetta metsäenergian hinnoittelusta.

Document info
Document views304
Page views304
Page last viewedFri Jan 20 10:03:04 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments