X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 39 / 76

338 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 76

si ehdot on alun perin asetettu. On hyvä huomata, että Kilpailuvirasto ei voi määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita yrityskaupan ilmoittaja ei ole hy- väksynyt. Jos sopivista ehdoista ei päästä neuvottelutulokseen, Kilpailu- virasto tekee esityksen markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi.

Kun yrityskauppa-asia tulee markkinaoikeuden käsiteltäväksi kiel- toesityksellä, asia on käsiteltävä markkinaoikeudessa kolmen kuukau- den määräajassa. Ilmoittajan on siten mahdollista saada asiassa nopea oikeuden ratkaisu tilanteessa, jossa se ei voi hyväksyä ehtojen sisältöä koskevaa neuvottelutulosta.

Kilpailuvirasto tulee julkaisemaan kilpai- lulain voimaantu- lon yhteydessä uu- distetut suuntaviivat yrityskauppavalvon- nasta.

39

Document info
Document views338
Page views338
Page last viewedTue Jan 24 03:56:24 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments