X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 40 / 76

322 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 76

40

Artikkelin kirjoittajan KTM, DI Juha Karjanlahden teh- täviin Kilpailuvirastossa ovat viime aikoina kuulu- neet muun muassa kauko- lämpöalaan liittyneet selvitykset sekä viraston an- tamat sitoumuspäätökset eräiden teleyhtiöiden kyt- kentämaksuihin liittyen.

erikoistutkija juha karjanlahti

Kohtuuton hinnoittelu kilpailusääntöjen näkökulmasta

Toimiva kilpailu merkitsee kuluttajalle valinnan mahdollisuutta, eli to- dellisten vaihtoehtojen olemassa oloa kulutuspäätöksiä tehtäessä. Ku- luttaja voi tällöin valita vaihtoehtojen joukosta tuotteen, jonka hinta ja ominaisuudet parhaiten vastaavat hänen mieltymyksiään. Kun kilpailu toimii, ominaisuuksiinsa nähden ylihinnoiteltu tuote ei mene kaupaksi, ja hintataso pysyy kurissa. Yrityksillä on lisäksi kannuste tehokkaaseen toimintaan, koska tehottomat yritykset joutuvat kilpailun toimiessa en- nemmin tai myöhemmin poistumaan markkinoilta.

Kilpailuviranomaisen ensisijaisena tehtävänä on huolehtia siitä, että yritykset eivät menettelyillään – joko yksin tai yhdessä kilpailijoi- den kanssa – rajoita kuluttajan valinnan vaihtoehtoja tai nosta keinote- koisesti hintatasoa. Kartelli on esimerkki menettelystä, jossa yritykset sopivat yhdessä kilpailua rajoittavista menettelyistä. Joissakin tapauk- sissa yrityksellä voi kuitenkin jo yksinään olla niin vahva markkina-ase- ma, että se pystyy omilla toimillaan estämään tai vaikeuttamaan kilpai- lijoiden toimintaa tai pääsyä markkinoille.

Document info
Document views322
Page views322
Page last viewedSun Jan 22 04:12:51 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments