X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 60 / 76

335 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 76

60

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi vuonna 2010 lausunnot rautatei- den henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle ja esityksestä kuntalain muuttamiseksi. Viraston kilpailututkija Timo Tiainen kirjoitti lisäksi taksialan sääntelystä Kilpailuviraston Kilpailukatsaus 2-selvitykseen. Itä- Suomen aluehallintovirastossa seurattiin muutenkin taksialan kilpailua; seurannan kohteena oli erityisesti Kelan ja Suomen Taksiliiton suora- korvausjärjestelmähanke.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi vuonna 2010 kuntalain uudis- tamista koskevan lausunnon ja käsitteli yhden taksitoimialaa koskevan toimenpidepyynnön.

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto selvitti vuonna 2010 yhteistyössä Lapin Yrittä- jät ry:n kanssa mahdollisuuksia kilpailun edistämiseksi ja pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi markkinoilla. Virasto käsitteli lisäk- si kahta Kilpailuvirastosta tullutta tapausta ja yhtä suoraan aluehallinto- virastoon tullutta tapausta.

Tavoitteet 2011

Aluehallintovirastojen edustajat ovat osallistuneet vuodesta 2010 alka- en Kilpailuviraston järjestämiin seminaareihin, koulutustilaisuuksiin ja tutkijatapaamisiin. Kilpailuvirastosta on lisäksi tehty tutustumiskäynte- jä aluehallintovirastoihin.

Vuonna 2011 yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa syvenee edel- leen. Kilpailuviraston edustajat vierailevat kaikissa aluehallintoviras- toissa keskustelemassa virastojen välisestä käytännön yhteistyöstä ja aluehallintovirastojen perehdyttämisestä kilpailuasioiden hoitamiseen. Aluehallintovirastot järjestävät vierailujen yhteydessä kilpailulainsää- däntöön liittyvän seminaarin alueen elinkeinoelämän edustajille. Uut- ta kilpailulakia valottavien esitysten sisällöstä vastaa Kilpailuvirasto. Ensimmäinen vierailu ja seminaari järjestettiin toukokuun lopussa Lou- nais-Suomen aluehallintovirastossa Turussa.

Document info
Document views335
Page views335
Page last viewedMon Jan 23 15:37:42 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments