X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 61 / 76

290 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 76

työryhmän asettaja

toimikausi

EMV

28.4.2009–31.1.2011

LVM LVM LVM

1.1.2011–31.12.2013 23.4.2010–31.1.2011 1.8.2008–31.3.2011

LVM

toistaiseksi

LVM LVM

toistaiseksi 1.4.2008–31.12.2010

LVM

1.3.2009–31.12.2010

MMM

24.2.2010– 31.12.2010

SITRA STM

toistaiseksi toistaiseksi

Suomen Kuluttajaliitto Tekes TEM TEM TEM TEM TEM TEM TEM

toistaiseksi toistaiseksi toistaiseksi toistaiseksi toistaiseksi toistaiseksi toistaiseksi toistaiseksi toistaiseksi 1.10.2010–30.6.2013

Työterveyslaitos, Aalto-yliopisto ja VTT

UM VM

toistaiseksi 3.1.2011–31.3.2011

YM

toistaiseksi

YM

17.3.2010– 14.12.2010

työryhmäedustuksia

työryhmä

Seurantatyöryhmä Tiekartta 2020 -hanke sähköverkkotoiminnan hinnoittelun valvonnan kehittämiseksi

Henkilöliikenteen neuvottelukunta Luotsauksen kilpailuedellytyksiä selvittävä työryhmä Radiotaajuusasiain neuvottelukunta

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamismahdollisuuksia selvittävä työryhmä

Satamalaitoslainsäädännön uudistaminen

Viestintäpalveluiden hinnoittelurakenteiden ja vähittäishintojen seurantatyöryhmä

Yleisen taloustaantuman vaikutusten seuranta maamme sähköisiä viestintäpalveluita tarjoavien yritysten talouteen ja investointikykyyn

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishankkeen seurantaryhmä

Palvelusetelihankkeen hinnoitteluprojekti

Työeläkelaitosten selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä

Kuluttajan talous -ryhmä Kilpailuympäristö, verkostot ja innovaatiotoiminta; ohjausryhmä EU 12 kilpailu-, valtiotuki- ja hankintajaosto HATT – Hallinnon alan tietoturvallisuusryhmä Heikot signaalit -hanke, TrendWiki -tietojärjestelmä Konsernin tietohallintojen koordinointiryhmä Konserniviestinnän ohjausryhmä TEM-Konsernin HR/HRD-asioiden yhteistyöverkosto Venäjä-työryhmä Inno-Vointi tutkimushanke

OECD-koordinaatiotyöryhmä

Kuntasektorin markkinaehtoista rahoittamista koskevien periaatteiden tarkistamistyöryhmä

Jätelainsäädännön uudistamista valmistelevan ns. JÄLKI-työryhmän tuottajavastuujaoston työryhmä

Palveluasumisen rahoitustyöryhmä

61

Document info
Document views290
Page views290
Page last viewedThu Jan 19 02:33:33 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments