X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 64 / 76

326 views

0 shares

0 downloads

0 comments

64 / 76

64

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Hallituksen esitys rautatielaiksi

177/14.00.20/10

31.3.1010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusaluilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

347/14.00.20/10

7.4.2010

Sosiaali- ja terveysmi- nisteriö

Lääkelain ja apteekkimaksusta annetun lain muuttaminen

303/14.0.20/10

9.4.2010

Ympäristöministeriö

Jätelain uudistus

236/14.00.20/10

11.4.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

351/14.00.20/2010

13.4.2010

Viestintävirasto

Määräys hätäliikenteen ohjauksesta ja varmistamisesta

300/14.00.20/10

15.4.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Postilainsäädännön uudistaminen

312/14.00.20/10

23.4.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Selvitysmiehen postilakiehdotusta ja lehtijakelua koskeva väliraportti

313/14.00.20/10

23.4.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Ilmatieteen laitoksen nimeäminen sääpalvelujen tarjoajaksi

308/14.00.20/10

4.5.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Hallituksen esitysluonnos laeiksi viestintämarkkinalain, radio- ja telepäätelaitteista annetun lain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

364/14.00.20/10

7.5.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Digita Oy:n hakemus verkkotoimilupien muuttamiseksi

376/14.00.20/10

10.5.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

DNA Oy:n hakemus verkkotoimilupien muuttamiseksi

380/14.00.20/10

10.5.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Valtion kielipalvelujen tuottamista koskeva lakiehdotus

434/14.00.20/10

12.5.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa

459/14.00.20/10

20.5.2010

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Metsähallituksen asema tuulivoimatuotannossa

456/14.00.20/10

21.5.2010

Viestintävirasto

Muistio yleispalvelun vähittäishinnoittelun kohtuul- lisuuden arvioinnista Internet-yhteyspalveluissa

448/14.00.20/10

24.5.2009

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta painotuksesta

507/14.00.20/10

27.5.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Komission tiedonanto digitaalisesta agendasta

525/14.00.20/10

27.5.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Ulkomaalaisomistustyöryhmän mietintö

418/14.00.20/10

31.5.2010

Document info
Document views326
Page views326
Page last viewedSun Jan 22 14:35:57 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments