X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 65 / 76

275 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 76

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Keskustelumuistioon liittyvä lausunto tilaajaliittymän kustannuksista haja-asutusalueiden laajakaista- hankkeessa

522/14.00.20/10

2.6.2010

Eduskunta, talousva- liokunta

Ydinvoiman lisärakentaminen ja mankala-periaate

589/14.00.20/10

4.6.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Anvia Oyj:n hakemus verkkotoimilupien muuttamiseksi

519/14.00.20/10

14.6.2010

Sosiaali- ja terveysmi- nisteriö

Psykoterapeuttien koulutus

550/14.00.20/10

14.6.2010

Sisäasiainministeriö

Veikkaus Oy:n Syke-pelin pelisääntöjen vahvistaminen

513/14.00.20/10

15.6.2010

Eduskunta, talousva- liokunta

Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

588/14.00.20/10

15.6.2010

Viestintävirasto

Yleispalveluun kuuluvan Internet-palvelun kohtuullinen hintataso

595/14.00.20/10

21.6.2010

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Hallituksen esitys metsäkeskuslaiksi

587/14.00.20/10

22.6.2010

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

605/14.00.20/10

22.6.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Luonnokset komission asetuksiksi ja tiedonannoksi koskien tiettyjä horisontaalisia yhteistyösopimuksia

607/14.00.20/10

22.6.2010

Ympäristöministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

509/14.00.20/10

23.6.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Hallituksen esitysluonnos viestintämarkkinalain ym. lakien muuttamisesta

617/14.00.20/10

24.6.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Uusiutuvan energian tuotantotukia koskeva hallituksen esitys

609/14.00.20/10

30.6.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

603/14.00.20/2010

9.7.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Luonnos liikennetarvikkeiden kaupasta, alennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

648/14.00.20/2010

8.7.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Rajajohdon rakentamislupahakemus

574/14.00.20/10

12.7.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

Polttoturpeella lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön tuotantotukea koskeva hallituksen esitys

710/14.00.20/10

14.7.2010

Viestintävirasto

Yleispalveluyritysten nimeämistä koskeva muistio

666/14.00.20/10

22.7.2010

Viestintävirasto

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinoilla

694/14.00.20/10

22.7.2010

Viestintävirasto

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta paikallispuhelupalveluiden markkinoilla

695/14.0020/10

22.7.2010

65

Document info
Document views275
Page views275
Page last viewedTue Jan 17 06:13:37 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments