X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 66 / 76

329 views

0 shares

0 downloads

0 comments

66 / 76

66

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtion vesiväylä- palvelujen määräaikaisesta turvaamisesta

638/14.00.20/10

30.7.2010

Valtiovarainministeriö

Luonnos jäteverotuksen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi

699/14.00.20/10

11.8.2010

Metsäntutkimuslaitos

Metsäpuiden siementuotannon uudelleenorganisointi -hankkeen väliraportti

703/14.00.20/10

13.8.2010

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

796/14.00.20/10

11.8.2010

Viestintävirasto

Määräykset yleisen puhelinverkon numeroinnista ja teleliikenteen estoluokista

800/14.00.20/10

19.8.2010

Valtiovarainministeriö

Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän muistio

600/14.00.20/10

20.8.2010

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA

Euroopan komissiolle laadittava raportti alkoholiyhtiön toiminnasta

809/14.00.20/10

6.9.2010

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportti

657/14.00.20/10

15.9.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku

538/14.0.20/10

16.9.2010

Eduskunta, valtiova- rainvaliokunta

Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

920/14.00.20/10

21.9.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

903/14.00.20/10

23.9.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Viestintämarkkinalain 60 §:n muutosehdotus

934/14.00.20/10

30.9.2010

Eduskunta, maa- ja metsätalousva- liokunta

Hallituksen esitys kilpailulaiksi

949/14.00.20/10

30.9.2010

Eduskunta, valtiova- rainvaliokunta

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi 2011

972/14.00.20/10

6.10.2010

Eduskunta, valtiova- rainvaliokunta

Hallituksen esitys jäteverolain uudistamiseksi

1000/14.00.20/10

12.10.2010

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Hallituksen esitys laiksi maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatiosta

943/14.00.20/10

13.10.2010

Eduskunta, hallintova- liokunta

Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

1167/14.00.20/2010

24.10.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Esteettömän tietoyhteiskunnan toimenpideohjelma vuosille 2011–2015

1022/14.00.20/10

4.11.2010

Document info
Document views329
Page views329
Page last viewedSun Jan 22 17:11:43 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments