X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 67 / 76

330 views

0 shares

0 downloads

0 comments

67 / 76

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta

1025/14.00.20/10

4.11.2010

Ympäristöministeriö

Ehdotus Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta sekä osan C3 kumoamisesta

967/14.00.20/10

5.11.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Etuoikeustoiminto televerkoissa

1034/14.00.20/10

5.11.2010

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Hallituksen esitys laiksi maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioista

1062/14.00.20/10

5.11.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Alusten ympäristönsuojelua parantavat investointituet

1090/14.00.20/10

5.11.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys laiksi valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta

1082/14.00.20/10

9.11.2010

Eduskunta, tarkastus- valiokunta

Säätiöt ja kilpailu

1091/14.00.20/10

9.11.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys luotsauslain ja vahingonkorvauslain muuttamisesta

1093/14.00.20/10

9.11.2010

Viestintävirasto

Päätösluonnos yleispalveluyritysten nimeämisestä puhelinpalvelujen tarjontaan

1061/14.00.20/10

12.11.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

EY:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin täytäntöönpano Suomessa

1004/14.00.20/10

15.11.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Taajuusmaksulainsäädännön uudistaminen

1085/14.00.20/10

15.11.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Taajuuksien käyttö Ahvenanmaalla

1097/14.00.20/10

15.11.2010

Liikenne- ja viestintä- ministeriö

Verkkotoimilupa kanavanippuun VHF C

1104/14.00.20/10

15.11.2010

Maa- ja metsätalous- ministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi maatilainvestointien kilpailuttamisesta

1115/14.00.20/10

15.11.2010

Eduskunta, hallintova- liokunta

Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

1123/14.00.20/10

15.11.2010

Eduskunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta

Hallituksen esitys laiksi sairasvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

1133/14.00.20/10

17.11.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys uudeksi postilaiksi

1124/14.00.20/10

18.11.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

1132/14.00.20/10

18.11.2010

67

Document info
Document views330
Page views330
Page last viewedSun Jan 22 19:16:47 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments