X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 68 / 76

287 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 76

68

Energiamarkkina- virasto

Fingrid Oyj:n tasepalvelun sopimusehdot

1129/14.00.20/10

23.11.2010

Työ- ja elinkeinomi- nisteriö

EU:n komission vihreä kirja tilintarkastuspolitiikasta

1089/14.00.20/10

24.11.2010

Eduskunta, hallintova- liokunta

Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

1167/14.00.20/10

24.11.2010

Valtiovarainministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

1065/14.00.20/2010, 1083/14.00.20/10

26.11.2010

Eduskunta, liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisen eurooppalaisen rautatieliikennealueen muodostamiseksi

1191/14.00.20/10

29.11.2010

Sitoumuksen määrääminen Oy Forcit Ab:n noudatettavaksi räjähdysaineiden alennusjärjestelmän muuttamisessa

236/61/2005

15.2.2010

Sitoumuksen määrääminen Veho Group Oy Ab:n noudatettavaksi Mercedes- Benz-moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluita koskevan koulutuksen tarjoamisessa

535/61/2006

28.5.2010

Sitoumuksen määrääminen Elisa Oyj:n noudatettavaksi Talokaapeli-tuotteen hinnoittelukäytännössä

787/14.00.00/2009

21.10.2010

sitoumuspäätökset 2010

Oy Forcit Ab

Veho Group Oy Ab

Elisa Oyj

Pirkanmaan Osuuskauppa, Euromarket Ideapark ja Euromarket Tampere

1226/14.00.10/09

4.1.2010

Univar Oy, osa Oy Shell Ab:n liiketoiminnasta

1259/14.00.10/09

8.1.2010

S-Pankki Oy, Citibank International Plc:n yksityishenkilöiden kulutusluot- tokanta -liiketoiminta

1322/14.00.10/10

8.1.2010

Fortum Power and Heat Oy, osa Nokian Lämpövoima Oy:n liiketoiminnasta

1252/14.00.10/09

14.1.2010

Yrityskauppapäätökset 2010

Document info
Document views287
Page views287
Page last viewedWed Jan 18 20:41:04 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments