X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 72 / 76

274 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 76

72

Valitus Kilpailuviraston päätöksestä koskien Ilmailulaitoksen väitettyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Markkinaoikeus palautti asian Kilpailuvirastoon uudelleen käsiteltäväksi.

Dnro 90/06/KR Nro 39/2010

19.1.2010

A-Tec Service Oy:lle kilpailun- rikkomismaksu 80.000 euroa.

Dnro 92/06/KR Nro 58/2010

29.1.2010

Valitus Kilpailuviraston päätöksestä koskien Wärtsilä Oyj Abp:n valmistamien merimoottoreiden huoltomarkkinoiden toimivuutta. Markkinaoikeus jätti valituksen tutkimatta.

Dnro 248/06/KR Nro 258/2010

8.6.2010

Aina Group Oyj:lle kilpailunrajoitus- rikkomusmaksu 60.000 euroa.

Dnro 354/07/KR Nro 313/2010

6.7.2010

Kymen Puhelin Oy:lle kilpailunrajoi- tusrikkomusmaksu 40.000 euroa.

Dnro 355/07/KR Nro 314/2010

6.7.2010

Oulun Puhelin Holding Oyj:lle kilpailunrajoitusrikkomusmaksu 90.000 euroa.

Dmro 189/07/KR Nro 312/2010

6.7.2010

TeliaSonera Finland Oyj:lle kilpailunrajoitusrikkomusmaksu 30.000 euroa.

Dnro 356/07/KR Nro 315/2010

6.7.2010

Valitus Kilpailuviraston päätöksestä koskien Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjäportaalia. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.

Dnro 34/07/KR Nro 373/2010

30.8.2010

Valitus Kilpailuviraston päätöksestä koskien verkkolaskuoperaattoreiden epäiltyä kilpailunrajoituslain vastaista menettelyä. Markkinaoikeus jätti valituksen tutkimatta.

Dnro 386/10/KR Nro 595/2010

16.12.2010

Markkinaoikeuden päätökset 2010

330/61/05

789/61/04

1146/61/02

950/61/02

950/61/02

950/61/02

950/61/02

1125/61/01

129/61/08

Luottokunta osuuskunta

Epäilty luottamuksellisen tiedon ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Blue Lake Communications Oy

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö laajakaistamarkkinoilla

854/61/07

23.12.2010

901/61/05

30.12.2010

Document info
Document views274
Page views274
Page last viewedTue Jan 17 05:30:29 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments