X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 9 / 76

278 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 76

22.6.2010 Kilpailuvirasto poisti käsittelystä asian, joka koski Helsin- gin taksien tilausvälitystä ja ajovuorojärjestelmää. Järjestelyihin ei puu- tuttu, koska tutkittavana olleet kilpailuongelmat kytkeytyivät etupäässä alan toimintaa sääntelevään taksiliikennelakiin.

6.7.2010 Markkinaoikeus määräsi Kilpailuviraston esityksestä Oulun Puhelin Holding Oyj:lle (eli entiselle Oulun Puhelin Oyj:lle), Aina Group Oyj:lle (eli entiselle Hämeen Puhelin Oy:lle), Kymen Puhelin Oy:lle sekä TeliaSonera Finland Oyj:lle yhteensä 220 000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajayhteyksien hinnoittelussa.

14.7.2010 Kilpailuvirasto hyväksyi jatkokäsittelyn jälkeen yritysjärjes- telyn, jossa Alma Media Oyj ja eräät maakuntalehdet hankkivat yhteisen määräysvallan Alma Markkinapaikat Oy:ssä, johon sitä ennen siirrettiin Alma-konsernin omistamat asunto-, auto- ja kuluttajailmoitteluun liitty- vät sähköiset markkinapaikat.

20.8.2010 Kilpailuvirasto julkaisi verkkosivuillaan ylijohtaja Juhani Jokisen ja erikoistutkija Tom Björkrothin artikkelin ”Tiedottaminen ko- honneiden kustannusten vaikutuksista hintoihin – viestintää vai kilpai- lun rajoittamista?”

27.8.2010 Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kilpailuviraston valituksen markkinaoikeuden vuonna 2008 antamasta Fortum-päätöksestä. Mark- kinaoikeus oli katsonut ratkaisussaan, ettei Fortumin vuonna 2006 te- kemä E.ON Finland -kauppa ollut johtanut Kilpailuviraston yrityskaup- paratkaisussaan esittämällä tavalla määräävään markkina-asemaan tai sen vahvistumiseen.

21.9.2010 Kilpailuvirasto poisti käsittelystä asian, joka liittyi epäiltyyn tarjonnan rajoittamiseen raakapuumarkkinoilla. Maa- ja metsätalous- tuottajain keskusliittoon (MTK) sekä eräisiin metsänomistajien liittoi- hin ja metsänhoitoyhdistyksiin kohdistuneissa selvityksissä ei löytynyt jatkotoimenpiteitä edellyttävää näyttöä.

6.10.2010 Kilpailuvirasto hyväksyi jatkokäsittelyn jälkeen yrityskau- pan, jossa HKScan Finland Oy hankki Järvi-Suomen Portti Osuuskun- nalta tämän lihanjalostustoiminnan sekä lihan ja elintarvikkeiden tuo- tanto-, myynti- ja markkinointitoiminnan Mikkelissä.

8.10.2010 Kilpailuvirasto poisti käsittelystä asian, joka koski Metsä- teollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n väliseen työehtosopimukseen sisälty- viä ulkopuolisen työvoiman käyttöä rajoittavia ehtoja. Virasto piti ratkai-

9

Document info
Document views278
Page views278
Page last viewedWed Jan 18 02:07:58 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments