X hits on this document

132 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 16

7 Personalitöö eetika ja diskrimineerimise vältimine

III kutsetase

7.1 Rakendab personalitöös eetilisi põhimõtteid.

7.2 Tuvastab ja lahendab personalitöös ettetulevaid eetilisi dilemmasid.

7.3 Hindab mitmekesise (rahvuslik, sooline, ealine, rassiline jne) tööjõu mõju organisatsioonile ning kavandab programme, mis aitavad töötajatel toime tulla tööjõu mitmekesisusega.

7.4 Tuvastab probleemse töökäitumise (sõltuvusainete tarvitamine töökohal, vägivald, alavääristamine, varastamine jt töödistsipliini rikkumised), teavitab sellest organisatsiooni juhte ning vajadusel sekkub.

7.5 Koostab probleemset töökäitumist ennetavaid programme.

Document info
Document views132
Page views132
Page last viewedFri Dec 16 10:12:18 UTC 2016
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments