X hits on this document

139 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 16

C-OSA ÜLDTEAVE JA LISAD

Kutsestandardi C-osa annab teavet kutsestandardi koostamise ja kutseomistamise kohta.

C.1 Üldteave

1. Kutsestandardi number kutseregistris

2. Kutsestandardi koostajad

Katrin Alujev, Estravel AS, teenindus- ja kvaliteedidirektor

Taimi Elenurm, Tallinna Ülikooli õppejõud

Jane Järvalt, Sotsiaalministeeriumi personalijuht, PARE juhatuse liige

Mairit Kratovitš, Sisekaitseakadeemia, lektor

Tiina Käsi, Nordea Pank Eesti, personalijuht

Maria Kütt, Hansapank, IT divisioni personalidirektor

Ülle Matt, Elcoteq Tallinn AS, personalijuht

Helen Raid, Tallinna Majanduskool, täiskasvanute koolituskeskuse juhataja

Riina Rohelaan, HR Outsourcing OÜ, juhatuse liige

Hannamay Toater, PARE, koordinaator

Kutsekoja koordinaator: Ingrid Lepik

3. Kutsestandardi kavandi tutvustamine

2008. aasta septembris viidi läbi kutsestandardi kavandi tutvustamine, millesse kaasati Eesti erinevate piirkondade ettevõtete ja koolitajate esindajad.

4. Kutsestandardi kinnitaja

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

5. Kutsenõukogu otsuse number ja kuupäev

Otsuse nr 33/17. oktoober 2008

6. Kutsestandardi kehtivusaeg

17.10.2008 – 17.10.2012

7. Kutsestandardi versioon

Uustöötlus

8. Kutsenõukogu alavaldkond

Personalitöö

9. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (NACE)

Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori järgi seostub personalitöö kõikide majanduse tegevusaladega ning kuulub muude äritegevusalade valdkonda, kood 7022.

10. Ametite klassifikaator (ISCO)

Ametite Klassifikaatori järgi kuulub personalispetsialist 2. pearühma “Tippspetsialistid”, kood 2412.

11. Euroopa kvalifikatsioonide raamistik (EQF)

12. Kutsekoda

www.kutsekoda.ee

13. Viited õppekavadele eesti hariduse infosüsteemis

www.ehis.ee

C.2 Teave kutseomistamise kohta

Personalispetsialist III kutsetaseme hindamise aluseks on kutsestandardis kirjeldatud nõuded ja kutsetasemete hindamise eeldused on esitatud Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE (www.pare.ee) personalispetsialist III kutseomistamise korras

C.3 Kutsenimetus võõrkeeles

Inglise keeles

Level

Title

Specialisation

I

II

Document info
Document views139
Page views139
Page last viewedThu Jan 19 00:57:55 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments