X hits on this document

140 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 16

A-OSA KUTSEKIRJELDUS

Kutsestandardi A-osa on kirjeldav ja informatiivne ning kasutatakse eelkõige infoallika, mitte hindamisalusena.

A.1 Töövaldkonnad ja ametinimetused

Personalispetsialistid töötavad erinevates ettevõtetes ja asutustes personali peaspetsialisti, koolitusspetsialisti, värbamisspetsialisti, personalikonsultandi vms ametikohal.

A.2 Töö eesmärk ja sisu lühikirjeldus tasemeti

Personalispetsialist korraldab personalitööalast tegevust organisatsioonis ning aitab seeläbi kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

III kutsetase

Personalispetsialist III omab üldisi teadmisi kõigist personalitöö valdkondades. Lisaks on III kvalifikatsioonitasemel võimalik spetsialiseeruda järgmistele personalitöö valdkondadele:

värbamine ja valik

koolitus ja arendamine

tasustamine

töökeskkond ja -tervishoid

A.3 Töö osad ja tegevused

III

1. Organisatsiooni- ja personalistrateegia koostamine ning rakendamine

X

1.1 Osalemine organisatsiooni strateegia väljatöötamises

1.2 Personalistrateegia rakendamine

1.3 Organisatsioonikultuuri kujundamine

2  Personaliarvestus ja töösuhete administreerimine

X

2.1 Töösuhete administreerimist reguleerivate põhimõtete ja protseduuride väljatöötamine

2.2 Personalidokumentide haldamine ja säilitamine

2.3 Personaliandmebaaside haldamine

2.4 Väärtegude ja töövaidluste menetlemine ning organisatsiooni esindamise korraldamine töövaidlustes

2.5. Juhtide ja töötajate nõustamine tööõiguse valdkonnas.

3  Personali planeerimine, töö analüüs, ametikohtade hindamine

X

3.1 Organisatsiooni tööjõu statistiliste andmete kogumine, töötlemine ja analüüs

3.2 Välis- ja sisekeskkonna analüüsimine

3.3 Personalivajaduse prognoosimine

3.4 Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüsimine

3.5 Töö analüüsi läbiviimine

3.6 Ametijuhendi ja ametikoha nõuete profiili koostamine

3.7 Ametikohtade hindamine

4  Värbamine ja valik

X

4.1 Värbamisvajaduse väljaselgitamine

4.2 Tööpakkumise koostamine ja avalikustamine

4.3 Värbamismeetodite kasutamine

4.4 Hindamismeetodite kasutamine valikuprotsessis

4.5 Kandidaatidele tagasiside andmine

4.6 Töötajate sisseelamise korraldamine

5  Töötajate hindamine

X

Document info
Document views140
Page views140
Page last viewedThu Jan 19 02:52:32 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments