X hits on this document

133 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 16

13.3 Koolitus- ja arenduskulude eelarvestamine

13.4 Koolitus- ja arendustegevuse korraldamine

13.5 Personaliarenduse tulemuslikkuse hindamine

13.6 Karjäärijuhtimine

14 Tasustamine

14.1 Tasuliikide valimine

14.2 Tasustamiseelarve koostamine ja jälgimine

14.3 Tasustamispõhimõtete väljatöötamine, haldamine, tutvustamine

14.4 Tasude administreerimine, kasutatavuse ja mõju analüüsimine

14.5 Tasustamissüsteemi hindamine

14.6 Palgaturu andmete kogumine, palgauuringutes osalemise korraldamine

15 Töökeskkond ja –tervishoid

15.1 Tööohutust- ja tervishoidu reguleerivate seadusandlike ning muude nõuete rakendamine

15.2 Riskianalüüside läbiviimine ning regulaarne sisekontroll

15.3 Tööohutuse ja - töötervishoiu instruktsioonide väljatöötamine ning töötajate väljaõppe korraldamine

15.4 Tööõnnetuste, ohuolukordade ning kutsehaiguste uurimine, registreerimine ja parendustegevus

A.4 Töövahendid

Kõige olulisemaks töövahendiks on laua- või sülearvuti, professionaalne (valdkonnale iseloomulik) tarkvara, andmebaasid ja nende erinevad rakendused. Tüüpilisteks töövahenditeks on ka erinevad esitlus- ja diagnostikavahendid.

A.5 Töö eripära ja -keskkond

A.6 Võimed ja isikuomadused

Personalispetsialisti töö nõuab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, arengule orienteeritust, täpsust, planeerimisoskust ja kliendile orienteeritust.

A.7 Kutsealane ettevalmistus

Personalispetsialistina töötamine eeldab:

erialast (personalitööalast) kõrgharidust ja 2-aastast erialast (personalitööalast) töökogemust või 

kõrgharidust, erialast (personalitööalast) täiendkoolitust 90 tunni ulatuses ja 2-aastast erialast (personalitööalast) töökogemust

Document info
Document views133
Page views133
Page last viewedTue Jan 17 02:56:20 UTC 2017
Pages16
Paragraphs560
Words3636

Comments