X hits on this document

315 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 55

30232100-5

6.  Spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, kopijavimo aparatai, skeneriai

„Konica Minolta“ spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, kopijavimo aparatai, skeneriai ir jų  priežiūros paslaugos

Įrenginys paženklintas energijos efektyvumo („Energy Star“) arba kitu lygiaverčiu ženklu. Įrenginys turi galimybę naudoti perdirbtą kasetę. Plastikinėse detalėse nenaudojami priedai, kurie priskiriami šioms rizikos grupėms: R40 (įtariama, kad gali sukelti vėžį), R45 (gali sukelti vėžį), R46 (gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus), R48 (ilgą laiką veikiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus), R49 (įkvėpus gali sukelti vėžį), R60 (kenkia vaisingumui), R61 (kenkia negimusiam vaikui), R62 (gali pakenkti vaisingumui), R63 (gali pakenkti negimusiam vaikui). Įrangoje naudojamos elektros energijos baterijos savo sudėtyje neturi kadmio, gyvsidabrio, švino ar jų komponentų, išskyrus priemaišas, kurių techniškai nėra galimybės išvengti. Šios priemaišos neviršija ES direktyvose 91/157/EEC ir 98/101/EEC nurodyto kiekio. Yra galimybė 5 metus po įrenginio numatyto eksploatacijos termino pabaigos įsigyti atsargines dalis. Yra pateikta informacija apie grąžinimo gamintojui galimybes. Įrenginiai turi automatinio dvipusio kopijavimo galimybę. Gamintojas pateikia naudotojui šią informaciją: rekomendacijas, kad nenaudojamas įrenginys turi būti išjungtas; informaciją apie dvipusio kopijavimo ekonominę ir aplinkosauginę naudą; informaciją apie saugų pakuotės, kopijavimo miltelių, kasečių, kitų detalių sutvarkymą ir saugojimą. Gaminys yra pažymėtas vienu iš ekologinių ženklų: Europos Sąjungos „Gėlė“, Šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis angelas“, kitos šalies nepriklausomos atsakingos institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu arba yra pateiktos kitos tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz., gamintojo techniniai dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas. Gamintojas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kt.).

„Konica Minolta“. Priežiūros paslaugas teikia: UAB „Konica Minolta Baltia“, J.Jasinskio g. 16, Vilnius, www.konicaminolta.lt UAB „Servea“, Draugystės g. 19,  Kaunas, www.servea.lt UAB „Biurteksa“, Rinktinės g. 55, Vilnius, www.biurteksa.lt

UAB „Konica Minolta Baltia“, J.Jasinskio g. 16, Vilnius, www.konicaminolta.lt UAB „Servea“, Draugystės g. 19,  Kaunas, www.servea.lt UAB „Biurteksa“, Rinktinės g. 55, Vilnius, www.biurteksa.lt

Pateiktas patvirtinimas ir sertifikatai

„Konica Minolta“ technika atitinka Lietuvos higienos normą HN: 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos".  Yra galimybė 7 metus po įrenginio numatyto eksploatacijos termino pabaigos įsigyti atsargines dalis. UAB „Konica Minolta Baltia“ yra įgaliotasis Japonijos korporacijos „Konica Minolta“ atstovas Lietuvoje.   

Document info
Document views315
Page views316
Page last viewedMon Jan 16 20:12:38 UTC 2017
Pages55
Paragraphs1312
Words17259

Comments