X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 11 / 78

280 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 78

ili raznovrsni deo i odnosi se na bezbroj mogućnosti i niza varijanti u kojima se snovi ispoljavaju.

Ovim se ne pretenduje da o snovima kažemo mnogo i prevashodno novo, niti da damo sve odgovore na bezbroj zagonetki, koje bi čitalac želeo da razjasni. Ovim se zapravo daje jedan uvod u pristupu snovima. I nešto više od toga. Bez naglašene skromnosti ukazujemo na puteve kako treba prići snovima u njihovom poreklu, tumačenju i korišćenju. Izneli smo jedan pogled na odnos spavanja i snova, našu - fokalnu teoriju snova, tačnije polifokalnu teroriju snova, koja se javlja tokom penetracije snova iz nekih oblasti nervnog tkiva, pojedinih biohemijskih i anatomskih, ali i psihičkih struktura. Spavanje, a posebno snovi su “mesto susretanja” između duše i tela.

Snovi imaju jedno neumitno svojstvo, oni su selektivno istiniti, da razotkrivaju naš duševni život, našu ličnost. Neki snovi ništa ne skrivaju. Radi toga i ulivaju najveće poštovanje od interesenata. Može se smatrati "da snovi mogu biti jedna prava autolaboratorija Sa druge strane, oni predstavljju veći ili manji, ali verni “deo  sveukupnosti” duševnog života. Oni obuhvataju prošlost, sadašnjost, pa i budućnost, izvor su najraznovrsnijih mogućnosti i bezgraničnih, ne samo stručnih preokupacije, literarnih interesovanja, nego i spekulacija kao i mahinacija. Snovi su i krucijalni dokaz veze između misticizma primitivne misli i savremene magije, ali i lagono mesto za manipulisanje  “trgovaca lakovernim”.  Da bi ukazali na te veze mi smo se u našem radu osvrnuli na neke istorijske tekovine, ukazivali na elemente mistike, magičnosti, na neke filozofe koji se bavili snovima i njihovim objašnjavanjem. Ukazali smo da su pomenuti istraživači jako dobro poznavali snove, za svoje doba ili bili i ispred njega. Učinili smo niz pokušaja u razumevanju  snova, tokom istorijskog perioda, ali ne zanemarvanja tih istorijskih tekova pod pritiskom obilja “novih” informacija. Uprkos tome, mi smo svesni naših manjkavosti. Pre svega nedostaju nam potrebna eksperimentalna laboratorijska ispitivanja. Donekle smo pokušali to da nadoknadimo kliničkim, biografskim, sopstvenim opisom snova klijenata, pacijenata ili autoopservera. Takođe smo se služili i sopstvenim opservacijama, kao i višegodišnjim tumačenjema na hiljade snova. Izradili smo i naš praktičan pristup i opisali metodu tumačenja snova – direktivnu-nedirektivnu, “ne bi bilo u snu da se nije prethodno desilo  na javi” pomoću koje se u velikoj meri može prići gotovo svakom snu. Ipak, svaki san je uvek originalan produkt snevača u prostoru i vremenu. Time nismo negirali elemente parapsiholoških mogućnosti rada sa snovima, ali smo ih razgraničili, koliko je to moguće od pseudonaučnih i mističnih prožimanja.

Svako vreme ima svoje ljude, svi ljudi imaju svoje snove. Snovi su onakvi kakvi su ljudi u vremenu i prostoru. Beskonačne su varijante. Bez razumevanja snova, svaki čovek je siromašniji, baš kao što bi i čovečanstvo bilo siromašnije, da nije snova.

ČOVEK NA BESPUĆU,

Stručna knjiga, Beograd, 2002

REZIME

Kada se razmišlja o budućnosti, najbolji način jeste, da bi sebi ugodili, planirati na utopistički način. Tako ćemo sebe u znatnoj meri olakšati i donekle utešiti u svetu gde nismo «imali sreće». Pokušajmo da to učinimo, na način koji bismo označili kao «misaoni eksperiment».

Ljudi će se voleti. Svi će raditi posao koji budu hteli i kada budu poželeli. Imaće prinadležnosti koliko im treba. Svako će svakome želeti dobro. Ljudi će voziti kola koja neće zagađivati životnu sredinu. Biće planirane porodice. I retke izumrle životinjske vrste

Document info
Document views280
Page views280
Page last viewedThu Jan 19 05:04:07 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments