X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 14 / 78

321 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 78

31.

Između mističnosti i magije realiteta.     102

VI TRAGANJE ZA NATČOVEKOM   105

32.

Bogatstvo između tela i duha        105

33.

Potreba za natčovekom                 107

VII SVOĐENJE POTRAGE                112

34. Potreba egzistencije                        112

35. Ima li rešenja?                                 115

36.  Predlozi umesto zaključka             117

PRVIH 100 PITANJAZA PSIHIJATRA

ONO ŠTO STE HTELI, A NISTE MOGLI BRZO DA SAZNATE

IPA, Miroslav, Beograd, 2003

REZIME

Većina ljudi je okupiranih direktno ili indirektno sa psihijatrijskom problematikom. Tako su nastala ova pitanja na savetovanju sa psihotičnim bolesnicima, ili sa članovima njihovih porodica. Takođe i sa onima  koji se nalaze u remisiji nakon šuba bolesti.

Danas se sve odvija velikom brzinom, pa je i razumevanje duševnih promena  takvo da se čini teško shvatljivim. Brojne su nedoumice koje ispunjavaju svakog pojedinca, pogotovu ako se radi o pitanjima koja se odnose na psihijatriju i sve što je vezano za ljudsku dušu i njene bolesti. Često ne samo za psihijatriju. Velike promene se dešavaju u društvu da se čine potpuno nenormalne, neshvatljive "običnom čoveku".

Svakoj osobi, bila ona gledalac TV, slušalac radija ili bolesnik, neprekidno se javljaju niz zagonetki, pa bi vrlo rado svom lekaru postavila više pitanja. Kako ih ima mnogo, a vremenom ih je sve više, na najveći broj, svaki lekar, pa i specijalista neuropsihijatar ili sam psihijatar može odmah da odgovori. Tada, po pravilu, može da potraži konsultaciju od svojih kolega ili saradnika, ili da se obrati dostupnoj literaturi, informatici ili čak Internetu.

Knjiga je nastala tokom pedesetak godina medicinskog i više od četrdeset godina neurološkog i psihijatrijskog rada i svakodnevne prakse, tj. onako kako su pacijenti, bolesnici, njihovi pratioci, članovi porodice pitali. Nastala je u ordinaciji, na grupnim psiho-socio terapijskim sastancima; kao i tokom radne i rekreativne terapije. Obuhvaćena su i pitanja sa radija ili u TV kontakt emisijama. Neka pitanja su postavili i psihijatri. U ovoj knjizi i njima je dat odgovor.

Istina koj se zastupa je pružanje verodostojnih podataka pacijentu i njegovoj porodici, iz kliničke prakse. Odgovorom na pitanja se omogućiti da se što pre otkloni nedaća svoje bolesti ili kako da spreči nastajanje bolesti i na najbolji način unapredi svoje zdravlje.

Document info
Document views321
Page views321
Page last viewedMon Jan 23 21:45:49 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments