X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 16 / 78

288 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 78

manje vrednom, odbačenom. Takva pojava već sama po sebi može biti pogubna iz više razloga.

Kao što se iz ovoga može videti Psihijatrija zadire u sve pore ljudskog života i stvaralaštva. To ne znači da ona baš mora biti svuda prisutna. niti znači psihijatrizaciju drugih oblasti, drugih nauka i specijalnosti niti njeno mešanje u sve delatnosti. Sa druge strane to znači da razvoj same Psihjatrije zahteva tesno povezivanje sa svim tekovinama koje se mogu pružiti u raznim oblastima i mogu se korisno primeniti za dobrobit obolelih, ali i prevencije bolesti, pa posebno i duševnih. Koliko je sve povezano, možemo videti u lepezi problema zavisnosti, od pušenja do teških droga. Slično se može reći za svaki pojedninačni problem.

Ono što smo mi isticali to je studiozan pristup svakoj ličnosti, shvatanje njegovog problema, kroz postavljenog pitanja i davanje odgovora koji bi ukazivao na puteve mogućeg razrešenja. Tako dolazimo do sagledavanja prevencije, a kod izbijanja bolesti pravce lečenja i mogućnosti delimične ili kompletne rehabilitacije.

Svako od postavljenih pitanja bi samo po sebi moglo da zahteva posebnu obradu, niz dokaza, rasvetljavanje dilema koje može da izaziva. Svesni smo toga. Kao i drugih mogućnosti koje nam se pružaju kao varijante odgovora. Ostavljamo brojnim čitaocima, saradnicima a i kolegama i stručnjacima da nam ukažu na neka svoja iskustva i iznesu svoje dileme koje se mogu javiti kako u životu tako i njihovoj lekarskoj i psihoterapijskoj praksi. Brojne su metodološke dileme koje se javljaju danas u psihijatriji. Upravo kao i saradnja sa nekim granama iz kojih ona neposredno izvire. U prvom redu to je anatomija CNS-a, njegova biohemija i fiziologija, posebno neurološke dileme, neuropsihijatrijska razmatranja, povezanost izmedju strukture i duševnog života. Uvek treba imati na umu da je sama Psihijatrija ipak jedna posebna specijalnost u oblasti Medicine i da ona, iako povezana sa Psihologijom i Sociologijom, samo je primenjena specijalnost koja koristi sva dostignuća ne samo pomentih nauka.

Bez obzira što je Psihijatrija vertikalno i horizontalno povezana sa nizom oblasti, postoji ona, koja je isključivo njena i ne može se razrešavati drugim srodnim naukama, ni pomoćnim metodama. Da spomeneo samo neke. Problemi psihopatologije, patopsihologije, mentalne higijene, te problemi vezane za genetiku i genealogiju, psihofarmakoterapije, geneze i patogeneze psihoza, psihoneuroza, psihopatija i niza poremećaja. Postoje niz oblasti koje zahtevaju brojne studije i koje se mogu razrešavati posebnim psihijatrijskim pristupom.

Ovo je samo prvih stotinu pitanja. Ima ih još mnogo Treba ih postavljavi, da bi se mislilo o njima, a to je pravi početni put za njihovo sagledavanje u nalaženju rešenja.

PAMĆENJE, VELIKO ČUDO PRIRODE

Avangarda, Beograd, 2004

REZIME

Pamćenje je jedna od najznačajnijih funkcija u prirodi. Postoji pamćenje koje se odnosi na svet materijalnog, odnosno fizičkog i hemijskog. Svaka biološka vrsta ima svoje pamćenje. Takođe i ljudska. Ono što se odnosi na pamćenje svakog pojedinca, predstavlja stub njegove ličnosti, i ne samo njega. Pamćenje je i istorija Zemlje, čovečanstva, svakog naroda, a posebno u funkcionisanju ljudske vrste, pa i svakog pojedinca. Bez ikakvih dilema

Document info
Document views288
Page views288
Page last viewedFri Jan 20 00:26:56 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments