X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 18 / 78

324 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 78

23. HIPOKAMPUS I PAMĆENJE

26. ČEONI REŽANJ I PAMĆENJE

30. PAMĆENJE KIČMENJAKA

36. TEMPORALNI REŽANJ I PAMĆENJE

38. Sekundarni delovi temporalnog dela kore mozga

39. Sistemski uticaj na fonematsko pamćenje

41. Varijante dubinskih poremećaja temporalnih struktura

41. Faktor «recency»

42. Sceptron, aparat koji otkriva «govor delfina»

45. POTILJAČNIE OBLASTI I VIDNA ORGANIZACIJA MNESTIČKIH FUNKCIJA

49. KORA MOZGA I MNESTIČKE FUNKCIJE

49. Prvi zakon hijerarhijske strukture zona kore velikoga mozga

49. Drugi zakon – smanjenje specifičnosti strukturnih zona

50. Zakon progresivne lateralizacije funkcija

51. TERCIJARNE ZONE KORE MOZGA I MEMORIJA

54.  III. ČUDNI KRUGOVI PAMĆENJA

54. KRUGOVI KAO ORGANSKA OSNOVA PSIHIČKIH FUNKCIJA

56. PAPEZOV PRSTEN I PAMĆENJE

59. MEĐUSONI ODNOSI HEMISFERA MOZGA

62. ULOGA REVERBERACIONIH KRUGOVA

64. SUBDOMINANTNA HEMISFERA I PAMĆENJE

66. USLOVNI REFLEKSI I PAMĆENJE

69. Položaj holinergičnog sistema u mehanizmu pamćenja

71. STRUKTURA I FUNKCIJA

74. PROBLEM LOKALIZACIJE

76. FUNKCIONALNI RAZVOJ LOKALIZACIJA

77. ODNOS IZMEĐU STRUKTURE I PSIHIČKIH FUNKCIJA

79. PAMĆENJE I MOŽDANA ORGANIZACIJA

80. Bionika

82.  IV. SELEKTIVNI TOKOVI PAMĆENJA

82. USMERLJIVOST PSIHIČKE ENERGIJE – PAŽNJA I PAMĆENJE

83. Orijentacioni refleks

84. Selektivno formiranje pažnje

87. PAŽNJA U FUNKCIJI PAMĆENJA

91. KREATIVNA FUNKCIJA PAŽNJE

96. PAMĆENJE I FUNKCIONISANJE NERVNOG SISTEMA

99. Proces fiksiranja

99. Ikonično pamćenje

101. Reminiscencija

102. MODALNO NESPECIFIČNI OBLICI PAMĆENJA

105. MODALNO SPECIFIČNI OBLICI PAMĆENJA

107. PROMENE U PAMĆENJU TOKOM NORMALNOG ODRASTANJA

108. MNESTIČKE FUNKCIJE I NJENI POREMEĆAJI

109. Raspad mnestičke funkcije

110. Indirektno zapamćivanje

112. OPERACIJE MNESTIČKIH AKTIVNOSTI

113  V. PSIHIČKI PUTEVI I PAMĆENJE

113. ODNOS MIŠLJENJA I PAMĆENJA U STRUKTURI FUNKCIJE

115. Heuristička teorija mišljenja

120. Kategorijalni oblici ponašanja

Document info
Document views324
Page views324
Page last viewedTue Jan 24 05:15:05 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments