X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 20 / 78

298 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 78

47. POKUŠAJ IZVLAČENJA

49. KONCENTRACIJA MISLI, PAMAĆENJE I ZABORAVLJANJE

52. PLAN O PREDVIĐANJU ZABORAVNOSTI

53. KOMBINOVANE NUTRICIONE SUPSTANCE I ZABORAVLJANJE

55. PSIHOAKTIVNI MEDIKAMENTI I ZABORAVLJANJE

57. MEDIKAMNETI U POBOLJŠANJU PAMĆEĆENJA I USPORAVLJNJE

60. ZAKLJUČAK

PARAPSIHOLOGIJA

IZMEĐU ISTINE,MISTEKE INAUKE

Avangarda, Beograd, 2005

REZIME

Para fenomeni su pojave koje ispunjava ljudski duh i čini da svakodnevicu ispuni stalnim potragama za ono što je tu, oko nas, pored, ali ipak nejasno, ispunjeno nečim što je izvan čula, ili tu sasvim uz njih, ali uvek do kraja neshvatljivo i nerazumljivo.

Mišljenje je takva, elementarna, psihička funkcija koja je kod najvećeg broja ljudi permanentno menja, i kod izvesnih se stalno usavršava. Može preći iz pravolinijskog, asocijativnog, elastičnog, plastičnog do slojevitog. Kod pojedinca, mišljenje može da se neprekidno menja, ali kod drugih može zavisiti od okolnosti, praktično ostati bez neke posebne promene. U stalnojke korelaciji sa modalitetima svesti, posebno sa parasvesti. Misao ima jedno posebno svojstvo, koje je rezervisano da može odjednom da «zablista», da se javi na poseban način ispolji, ne samo od zavisnosti od okolnosti ili potpuno autohtono i na sebi svojstveni način, originalno.

U praktičnom životu svakog pojedinca treba imati na umu o fenomenu neporobojnosti subjektivnog sveta, ali da istovremeno kod osoba koje imaju razvijenu parapsihološku funkciju ljudske svesti, postoji mogućnost da taj pojedinac shvata elemenatima svoje intuicije šta se odigrava i u drugoj ličnosti iako nije u stanju da egzaktno prodre u nju.

Ono što je za pojedinca u praktičnom smislu značilo nešto kao sasvim sigurno, šta objektivno postoji u drugoj osobi i šta ona drži u sebi. Najpre sve špijunske organizacije bi dale velike svote novca da saznaju gde se nalazi neka osoba i šta tačno ona misli. To se do sada nikada nije sa sigurnošću desilo.

Premanetno, na primerima radi se na obašanjavanju zablida i pokušaja razlikovanja od mitskih stavova. U brojnim kockarskim radionicama, mnogi kockari bi sve učinili da saznaju kakve su karte osoba sa kojima su u igri velike pare. Oni mogu po izrazu lica i intuitivno da samopretpostave, ali nikada ne bi mogli sa sigurnošću da pogode koja je karta i tačno šta misli njihov protivnik.S a druge strane, sve bi učinili da saznaju šta se dešava sa kartama. I sa mislima protivnika.

Ono što treba imati na umu, to je da se može govoriti i objaviti o pravom mestu gde se nalaze para fenomeni. Da je to negde između, da postoji kao veoma prisutno i mnogima nije baš jasno, kakvi su to fenomeni i šta posebno znači. Uvek svako novo otkrića prati odgovarajuća reakcija onih koji bi da u njemu pronađu magijsku komponentu. Uvek, tražeći šta se zapravo skriveno iza toga krije, da bi zagolicale čovekovu maštu.

U ovoj knjiizi obavljenje pokušaj da se i to zvrši približavanje para-fenomenima, na razumljiviji način i da se odredi njihovo objektivno mesto. Dat je uvid na način na njihovog postojanje kod ljudi, kada se skinu zablude. Ukazuje se na puteve kod čoveka u skladu sa funkcijom onog dela ljudske ličnosti koja označava dao parasvest u sferi koja je prisutna u svakoj ličnosti, a da se istovremeno objašnjava funkcionisanja parafenomenau većem ili manjem delu ličnosti kod svakog pojedinca.

Document info
Document views298
Page views298
Page last viewedFri Jan 20 22:43:58 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments