X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 22 / 78

302 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 78

143.  IV  FENOMENI DUHA U ČOVEKU

REGRESIJA I PROGRESIJA – SVOJEVRSNA ŠETNJA DUHA

PARALELNI SVET - ILUZIJA ILI MOGUĆNOST?

STVARANJE LEGENDE

ČUDA ILI PROVIĐENJA

Jezekilj. Jezikiljev poziv. Jez. 10 Otkr. 4.

Osvrnućemo se na čuda iz KUR-AN  ČASNI

VAMPIRI KAO REALNI PRIBLEM

FENOMEN STANJA SVESTI - SPASOJA VLAJIĆA

TELEPATIJA I SIGMUUND FROJD

OKULTIZAM I PSIHOANALIZA

174V.  POKUŠAJI  PRIBLIŽAVANJA STVARNOSTI

CENTAR ZA IZUČAVANJE GRANIČNA STANJA

EKSPERIMENT U PARAPSIHOŠKIM POKUŠAJIMA -EKSTRASENZORIČNA PERCEPCIJA

ORGANIZACIONA SHEMA IZUČAVANJA PARAPSI I GANIČNIH STANJA

NIVOI FUNKCIONISANJA

I. Primarni ili nespecifični nivo.

II. Sekundarni ili specifičan nivo

III. Tercijarni ili specijalistički nivo

Kvantna medicina

OBRADA I TUMAČENJA PODATAKA162. PRAVILA KOJA TREBA KORISTITI U RADU

MOGUĆNOSTI VIDOVITOSTI - USAVRŠAVANJE

PRAKTIČNE VREDNOSTI VIDVITOSTI

«Vidovitost» u šoljici kafe

MAGIJSKO MIŠLJENJE I PARA FENOMENI

Može li se govoriti o magijskoj potrebi čoveka?

203.  ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

REČNIK POJMOVA TERMINA

U RADOVIMA TIHOMIRA JOVANOVIĆA

bifokalni snovipolazi od fokalne teorije snova, najčešće se odvija iz jednog žarišta, fokusa, ali se mogu istovremeno odvijati dva (pa i tri) nezavisna sna. Može biti u korelaciji sa nekim od modaliteta svesti. Aktivira se svest u snu, odvijanje toka snova, a u skladu sa modaliteta podsvesno deponovanog materijala, u mogućoj kreaciji sa prisvesnim mehanizmima.

bioelektrično sazrevanje mozga – skladan razvoj kore, subkorteksa, biohemijske i enzimske aktivnosti tako i odgovarajuće bio-e aktivnosti. Već u plodu od osam meseci primećuje se bioelektrična organizacija stanje budnosti i spavanja, a pri rađanju praktično postoje u elektroencefagrafu frekvencija od 0,5 do 2,5 herca, a u tesnoj su vezi sa funkcijama drugih telesnih sistema i ličnosti koja vremenom sazreva.

Document info
Document views302
Page views302
Page last viewedSat Jan 21 08:34:42 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments