X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 27 / 78

310 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 78

zahtevima, uključivanjem volje (hiperbulije), inteligencije, emocija, upravljanjem nagonima, mišljenja koje je obuhvaćeno stabilnom koncentracijom ciljanog pamćenja. To su složene psihičke funkcije koje obuhvataju jezgro jedne ličnosti: svest, pamćenje, mišljenje, emocije i intelekt. Predstavljaju nadgradnju jedne osobe, izgrađenih stavova i principa kojima se rukovodi u postupcima.

teorija neuro-psihičkog dinamizma – osnovna pretpostavke ljudske duševne funkcije je relacija kortikalnosubkortikalnih spona mozga i predstavljaju ne samo osnovu za odvijanje elementarnih duševnih funkcija čoveka. Sve psihičke funkcije su uslovljene najpre genima, koji formiraju moždane struktura, a njihovo funkcije stvaraju duševne najpre elementarne, integrativne, potom sintetičke i na kraju složene.

volja im. sposobnost za namernu aktivnost; kontrolisanje usmerene aktivnosti, onih impulsa koji se žele, a odbacivanje nepoželjnih aktivnosti. O. Rank: to je centralno mesto pokretača ljudske ličnosti. F. Niče: Volja za moć pokreće pojedinca, vladavinom nad drugim ljudima. Volja je aktivno usmeravanje (eu)svesne aktivnosti ka željenom cilju uprkos otporima emocionalnim i nagonskim potrebama i drugih modaliteta svesti.  

vrednosti prekognicije – sposobnost pojedinaca da mogu kod drugih osoba da potvrde ili odbace događanja u budućnosti, uz razlikovanje od prognoze. Da bi se utvrdila efikasna sposobnost parasvesti V.Krasić: ispitivač budućnosti dužan je da saopšti najmanje pet događaja iz prošlosti osobi kojoj se predviđa budućnost.

zakon apsurda – važi za snove: u njima se pojavljuju takva zbivanja, koja su u realitetu lišena svakog smisla; snovi koji se odvijaju po z.a. su scene, slike, vizije, delimično ili potpune nelogičnosti kao pojave. Mogu se javiti kao sporadične pojave, ili u delovima sna, koji ima celovit smisao. Adekvatno tumačenje stručnjaka zahteva ne samo preciznijih biografskih, anamnestičkih podataka, nego i uslova egzistencije snovača. Kod bifokalnih snova u jednom od njih može da važi zakon apsurda.

zakon obrnutog proporcionaliteta - u nekim psihozama, agresivnost obrnuto srazmerna stepenu uložene emocionalne energije; – pojava da se u psihozi postupa tako da se agresija ispoljava utoliko intenzivnije ukoliko je bila «ljubav» u normalnom stanju. Kod osoba obolelih od nelečenih psihoza, može doći i do ubistva upravo osobe (npr. majke) koja se posebno voli.

žiža svesti bio bi to pažnjom obuhvaćen psihički sadržaj; Meser: pažnja je viši stupanj svesnosti; treba razlikovati od eusvesti – ono što je svakog trenutka aktuelno i ljudskom doživljavanju.

IZVODI IZ RECENZIJA

MISLI KOJE LEČE

ФИЛОЗОФИЈА ИНТЕГРАЛНОГ ЗДРАВЉА И

ИНТЕГРАЛНЕ ЛИЧНОСТИ

D.Stošić

Аутор ове књиге, др. Тихомир Јовановић, успео је да, на малом простору, постигне оно што мање вешти писци не постижу пишући обимне књиге.. Посебна

Document info
Document views310
Page views310
Page last viewedSun Jan 22 06:11:48 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments