X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 28 / 78

282 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 78

одлика овог текста под насловом ¨Мисли¨ испољава се у томе што идеје изложене у њему, стоје по страни од песимистичког и нихилистичког тренда савремене цивилизације. Ако се ова констатација има у виду, оправдано је питање да ли је аутор пронашао адекватну методу, добре аргументе, посебан угао гледања да би у ово, иначе тмурно доба, могао да развија једну углавном оптимистичку филозофију. Одговор на ово питање је позитиван. Тихомир Јовановић је изградио, користећи искуства дугогодишње праксе лекара – психијатра, зрелу и добро засновану методу лечења коју карактерише петодимензионални приступ. Није овде намера да се проговори о специјалним одликама ове методе. О томе су своју реч рекли стручњаци и они ће о њој још да размишљају, да је потврђују, да је допуњавају, да је критикују и да је, можда, и оспоравају. Читалац, пак, ове књиге наћи ће у њој, на њеном крају, добро обликован сажетак свих пет компоненти методе: биолошку, психолошку, социотерапеутску, и рекреативно – терапеутску.  Већ из реченог се види у чему је суштина интегралног лечења болесника. Овај однос личности према своме телу, према – рецимо то слободно – својој души, према друштвеној средини, у својој основи има једну филозофију среће, слободе, љубави и борбе против зла. А све то, опет, има за претпоставку солидно познавање модерних идеја уколико су оне упиле у себе све фундаменталне традиционалне вредности.  Пред нама је, дакле, текст који у сажетој форми даје читаоцу  на увид како специјалне садржаје методе, тако и њен општи облик у виду сентенци из којих избија меланхолична мудрост. Из ове меланхолије зраче и напорно достигнута срећа и слобода, а исто тако и спремност да се старост и смрт дочекају релативно храбро уз помоћ оних пет димензија које смо поменули.

За читаоца ће свакако бити интересантно да сазна како се метода изграђена у лечењу болесних могла да обликује као метода интегралне личности. Питање колико занимљиво толико и тешко, комплексно. Ствар је, изгледа, у томе да се стекао увид у облике доброг преживљавања већине људи у истом свету у коме живе и болесници као незнатна мањина. Па би један од могућих одговора био у томе да се прво открила суштина здравих личности а затим се кренуло ка испитивању девијација. Али тачно је и оно овоме супротно: испитивањем суштине девијација дошло се до суштине интегралне личности. У игри овог узајамног деловања рађају се сентенце пуне духа, озбиљности, али и хумора. И све је то прожето благом иронијом под сенком пролазности и смрти свега живог.Најмање је видљиво да се као крајњи покретач показује љубав према себи и према другом. Чињеница да је овај основ својих мисли дискретно засенчио, показује да је аутор ове књиге и човек мере доброг укуса.

Ми се овде нећемо бавити доказивањем, помоћу навођења сентенци, заснованости наших тврдњи. Сентенце у књизи говоре саме за себе. Оне сведоче о изврсном познавању историје, науке и филозофије. Експлицитни облик сентенци обухвата најбитнија питања људског живота и све то у храбрим покрету против струје, против савременог нихилизма, против разарања фундаменталних вредности на којима  почива складан развој људске личности.

А сада долази у видокруг читаоца и имплицитни садржај ове књиге. Петодимензионална метода лечења ментално оболелих личности, пронађена из увида о интегралној здравој личности, садржи у своме дубинском слоју једну екстраполацију на човечанство као целину у простору и времену. О томе ће овде да се истакну само неколико напомена, јер, сви су изгледи, да ће се указати прилика да се отим темама појави и друга књига др Јовановића.

Пре свега, она соматска компонента води одмах до једне еколошке филозофије као што socius – компонента пледира за трајан светски мир и  наговештава филозофију трајног мира у једном бољем свету. Екстраполација компоненте психе води до концепције јединства нација уз поштовање интегритета њихових посебности, а радна

Document info
Document views282
Page views282
Page last viewedThu Jan 19 10:05:40 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments