X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 32 / 78

256 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 78

direktivnu-nedirektivnu, “ne bi bilo u snu da se nije prethodno desilo  na javi” pomoću koje se u velikoj meri može prići gotovo svakom snu. Ipak, svaki san je uvek originalan produkt snevača u prostoru i vremenu. Time nismo negirali elemente parapsiholoških mogućnosti rada sa snovima, ali smo ih razgraničili, koliko je to moguće od pseudonaučnih i mističnih prožimanja.

Svako vreme ima svoje ljude, svi ljudi imaju svoje snove. Snovi su onakvi kakvi su ljudi u vremenu i prostoru. Beskonačne su varijante. Bez razumevanja snova, svaki čovek je siromašniji, baš kao što bi i čovečanstvo bilo siromašnije, da nije snova.

I ako se snovima bavim od svog detinjstva, (zapisujem ih od četrnaeste godine), ne smatram da sam do kraja upoznao snove. Čak i svoje sopstvene. Neki od njih ostaju velika zagonetka. Bar za mene. Ovo je moj mali prilog jednom velikom problemu.

Na kraju ja bih se zahvalio nekim mojim saradnicima koji su mi omogućili da u relativno kratkom vremenu objavljivim svoja svoja iskustva i razmišljanja.

U prvom redu bih naveo recezente Prof. dr Vladislavu Paniću i Prof dr Dragoljubu Slijepčeviću.  Takođe bih se zahvalio na posebnim savetima i velikom uloženom trudu oko redakcije teksta Prof. Dušanu Stošiću, a takođe i mojim saradnicima u emisji “Šta sanjam i šta mi se događa”, Radio novosti, njenom tvorcu Vladimiru Krasiću i Slaviši Ivkoviću, piscu knjige“Snovi”.

O osvrtu Nikole Miloševića na knjigu

Dr Tihomira Jovanovića „Nepoznati svet snova“

Bez obzira što Frojd ne prihvata, da čitava njegova teorija nije lišena panseksalizma, mi ćemo ukazati na neka njegova tumačenja koja upravo govore o prisustvu seksualnih simbola, čak i onde gde bi teško imali takve asocijacije. Svi predmeti koji su duguljasti, posebno ako su čvrsti - po pravilu su simboli -  falusa. Tu bi ubrojili: dimnjake, eksere, ključeve, rakete, palice, sveće, štapove, kule, drške sekira, ašova i sl., noževa i dr. Tu može po njemu da se ubroje i neki “mekši” duguljasti objekti, pa i pojedine duguljaste životinje: crve, gliste, zmije, repovi nekih pa i četvoronožnih životinja. Ima i delova tela koji predstavljaju simbol penisa - kao   primer bili bi - prsti. Od onih predmeta koji su savitljivi, a predstvljaju muški polni organ - bila bi, na pr. kravata. Frojd navodi primer žene koja sanja u kupatilu golog muškarca, a koji joj u snu kaže: “Izvinite nemam kravatu”. (-3-) .Primer šupljog predmeta - bila bi i truba, takođe simbol penisa.

Polni simboli bi predstavljali od raznovrsnih predmeta, kao što su: alat, cipele, gitare, katanci, lokomotive, novčanici, pećine, pištolji, lopte, rukavice, zastave,  vozovi, zgrade, čizme, ali i duguljasti šuplji predmeti - simbol su ženskih polnih organa. U polne simbole, prevashodne ženske se ubrajaju i neke biljke ili njihovi delovi: cveće, drveće, pa i životinje: konji, koze, ili aždaje iz bajki i td. Meso bi takođe moglo da spada u polni simbol, baš kao i veštice iz bajki.

Ako bi svi ovi duguljasti, predmeti ili životinje, pa i delovi tela čoveka ili životinja, uz to raznovrsne pojave sa kojima se ovi mogu naći u nekim relacijama – predstavljali  simbole polnih organa, mi se pitamo - ima li nekih situacija u kojima se možemo naći, a da ova bude potpuno lišena prisutnosti nekog seksualnog simbola? Možda su to bili razlozi što su se vrlo rano, kod bliskih Frojdovih saradnika javili “disidenti”.

Mnogo je bilo zamerki na račun Frojdovog učenja. Pre svega iz redova neurologa i  psihijatara, ali mnogo toga je Frojd “uzdrmao”. Ipak su neki njegovi učenici svojim radom dali do znanja da njegovo učenje ima mnogo proizvoljnih konstrukata. Sa druge strane

Document info
Document views256
Page views256
Page last viewedMon Jan 16 17:23:57 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments