X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 33 / 78

308 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 78

literatura, umetnost, književnost pa i ostale umetnosti upravo zahvaljujući Frojdu, doživeli su pravi procvat.

Praktična vrednost tumačenje snova Frojd je primenio tokom psihoterapije – koja je nazvana - psihoanalitička psihoterapija. Suština ove psihoterapije je psihoanaliza – bila bi otkrivanje potisnutih kompleksa, a oni se otkrivaju metodom slobodne asocijacije. Konstrkcija je potpuno jasna – pošto unapred znamo da su kompleksi potisnuti u nesvesni deo psihe, tokom psihoanalize, tačnije psihoterapije, koja u širem smislu predstavlja pravi asocijativni, verbalni, eksperiment, terapeut pristupa otkrivanju puteva do nesvesnog. Pacijent najpre ispriča svoj san, a onda se postavlja serija pitanja, na osnovi kojih se dolazi “u nesvesni, potisnutiu deo psihe, sa nizom kompleksa”. Javlja se veći ili manji latentni period između pitanja (ili komentara) koji iznosi terapeut. Zavisno od dužine tog latentnog periodi – procenjuje se “otpor” koji se pruža tokom psihohanalize.

Snovi i somatske bolesti

Neki snovi mogu imati teške posledice skoro za ceo život. Jedan moj pacijent, koji se obratio “za savet kako da prestane da puši”, u 30 godini života, sa l5 godina je oboleo od šećerne bolesti. Sve on vezuje za jedan san “koji ga je strahovito potresao”.  “Ja sam najviše na svetu voleo svoga dedu, po ocu. Isto tako sam voleo i svoju majku. Kada sam bio u četvrtoj godini ja sam sanjao – kako na haubi jednih kola moj deda i moja majka imaju seksualni odnos. Oni su goli i ja gledam kako oni vrše one, seksualne pokrete, pune strasti. Toliko je to bilo meni mučno i teško, da sam se probudio. Bio sam sav okupan u znoju, srce mi je silno lupalo, danima nisam mogao da se oslobodim ovog sna. Od tada sam se plašio i da se uspavam, iz straha da mi se taj san ne ponovi! Moguće je da ovaj san nije sam izazvao dijabetes, ali je nesumnjivo poremetio gotovo čitav život ovom mom pacijentu.

Da li se ovakav slučaj može u praksi ne može sresti?

Mi smo još u samom istorijskom razmatranju ukazali da su stari lekari, sveštenici još u starom veku, ali i veličine tipa Aristotela, kao filozofa, ali i poznati lekari tipa Hipokrata i Galena, srazmerno često koristili snove u praktične svrhe, pre svega  oslanjajući se na plejadu iskustva onih koji su sledili Eskulapa, učitelja oličenog i u božanstvo.

Galen (grčki lekar, Galenius, 129 – 190.) je opisao slučaj svog pacijenta, koji je u snu video kako mu se noga skamenila, a nekoliko dana nakon toga ista noga mu se paralisala.

Može li se jedan san  pacijntkinje navedene u knjizi Neopoznati svet snova, protumačiti kao dijagnostički pokazatelj? Evo tog sna, koji ćemo nazvati “Štrcanje tečnost iz ustiju zmije”.

“U mojoj tridestpetoj godini imala sam nakon porodjaja, vaginalno analnu-fistulu. Lekari su preduzeli mere i fistula je bila zalečena. To sam bila i zaboravila. Sada, deset godina kasnije, ja sam sanjala kako sam sela na jednu zmiju. Ja sam uhvatila tu zmiju za vrat i iz njenih ustiju počela da izlazi sivkasta tečnost. Tako sam četiri puta stiskala zmiju za vrat i iz njenih ustiju je uvek izlazila ista tečnost. Kada sam se probudila uplašila sam se da će mi se ponovo fsitula otvoriti. I to se desilo nakon mesec dana u mnogo težoj formi”.

Uzimajući u obzir savremene dijagnostičke mogućnosti izgleda gotovo smešno da  bi mogli jedan ovakav san da koristimo samo za postavljenje dijagnoze. Međutim, da ne zaboravimo – ovaj san se desio čitav mesec pre pojave tvrdine, infiltracije u glutealnom (sedalnom) predelu, upravo na onom mestu gde je sela

Document info
Document views308
Page views308
Page last viewedSun Jan 22 02:16:30 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments