X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 40 / 78

303 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 78

nepokrivena oblast.

Ako bismo podelili pitanja, razvrstati bi ih prema čestoći; postoje svakodnevna, uobičajena pitanja, do onih koje se jedva gde mogu naći, pa se i sam psihijatar pita odkud i nešto tako da padne na um slušaocu. .

Danas se sve odvija velikom brzinom, pa je i razumevanje duševnih promena  takvo da se čini teško shvatljivim. Brojne su nedoumice koje ispunjavaju svakog pojedinca, pogotovu ako se radi o pitanjima koja se odnose na psihijatriju i sve što je vezano za ljudsku dušu i njene bolesti. Često ne samo za psihijatriju. Velike promene se dešavaju u društvu da se čine potpuno nenormalne, neshvatljive "običnom čoveku".

Na neka pitanja se mogu dati brzi i koncizni odgovori. Istina, to nije uvek jednostavno. Često je psihijatar u dilemi da li uopšte da daje odgovor i koliko njegov odgovor treba da bude tačan, a koliko "psihološki ili sociološki terapeutski". Da li njegovi odgovori moraju biti u skladu sa naukom, kliničkim iskustvom, službenim stavom, da li da bude otvoren, iskren, ili da saopšti ''istinu'' kakva je potrtebna za psihjatrijskog pacijenta. Dakle lekar treba da saopšti pravu dijagnozu, ili,  ako zna da to može biti ubitačno za bolesnika pokuša to da izbegne?

Kao što vidimo, odmah se susrećemo sa pitanjem: kako treba odgovoriti? DA LI LEKAR TREBA, i u kojoj meri može da "lavira", a da ostane dosledan sebi, svojoj struci i pomoći pacijentu.

Dolazimo do večitog pitanja o istini. Poznato je kakva je sa filozofskog stanovišta dilema, oko same definicije šta je to istina, pa do njenog tumačenja. Ispisani su tomovi knjiga o pojmu istina? Mi u našem traženje nećemo do kraja ulaziti u sve zamke koje pruža rasprava o istini. To prepuštamo čitaocima da se posluže dopunskom (filozofskom) literaturom, pa će odmah uvideti sve zamke koje pruža  već sama rasprava o tome šta je istina. Mi ovde govorimo o medicinskoj istini. Poznato je da postoje istorijske i pravne istine; fizičke apsolutne, pa relativne istine. (Ovaj termin »apsolutno«, takođe treba uzeti samo aproksimativno, na samo radi dobro poznatne opšte i specijalne teorije rltiviteta, koju je postavio A. Ajnštajn.)

Pošto je psihijatrija grana medicine, mi ovde govorimo o medicinskoj istini, sa psihijatrijskim pristupom. Da li postoji "specifični psihijatrijski pristup istini"? Ima psihijatara koji bi rekli da nema. Ipak, većina će zauzeti stav da postoji nešto što čini psihijatriju, bar u nekim delovima, specifičnom. Psihijatrijska klasifikacija bolesti je pitanje konsenzusa i u znatnoj meri podložno individualnom stavu prema nekoj dijagnozi. Saopštavanje dijagnoze sa kategoričnim i definitivnim stavom, može a priori da daje lošu prognozu, a to ne mora uvek da bude tako. Smemo li nekom mladom pacijentu odmah da kažemo da "ima shizofreniju i ako smo ubeđeni da je to upravo tako".

Istina koju mi ovde zastupamo je pružanje verodostojnih podataka pacijentu i njegovoj porodici, koja će mu omogućiti da što pre otkloni nedaća svoje bolesti ili kako da spreči nastajanje bolesti i na najbolji način unapredi svoje zdravlje.

Ostaje onih, oko 10%, veoma okupiranih direktno ili indirektno sa psihijatrijskom problematikom. Tako su nastala ova pitanja na savetovanju sa psihotičnim bolesnicima, ili sa onim koji se nalaze u remisiji nakon šuba bolesti.

Document info
Document views303
Page views303
Page last viewedSat Jan 21 10:49:56 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments