X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 41 / 78

287 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 78

Sa članovima njihovih porodica duševno obolelih, došlo do razgovora ali i pitanja iskrsla na javnim tribinama, pa i preko javnih medija. To su svakodnevna pitanje, koja veoma zanimaju one, koji su na bilo koji način pogođeni psihijatrijskom problematikom.

RAZMIŠLJANJAI KNJIZI

U čemu je tajnovitost Psihijartrije? Njena magičnost je u baratanju dubinama ljudske duše, raznim oblicima modaliteta svesti, varijablama ljudske ličnosti. Pri tome nije isprazna, rasplinuta i nepraktična. I mnogo ostaloga! Mnogi kao da nemaju dovoljno hrabrosti da je dublje totaknu, bojeći se da ih ne razotkrije u potpunosti. Ja im kažem da ne brinu, duša je beskrajna, nikada je do kraja nećemo spoznati. Problem je ako njene devijacije ne ispravljamo!

Ova knjiga ne može svima pomoći, čak i kojima bi i mogla. Na žalost, u veku interneta, personalnih računara, televizije i drugih elektronskih uređaja, dobar deo mladih ljudi ne želi da uloži potreban napor da aktivno "čita slova", jer im je i školskih knjiga "preko glave". Ipak, nemaju svi elektronske uređaje, a ima i onih koji još vole knjige i pored modernih medija. neko će i to poželeti. Eto, za njih je napisana ov knjigu. Godine su naša neumitnost, ma koliko želeli da pobegnemo od njih. I ne samo od njih.

Kome je, zapravo, ova knjiga upućena?  Verovatno svakome koga nešto interesuje iz psihijatrije. Ipak, ona ima "neka ograničenja", ali i neke prednosti.

Ova knjiga nije psihijatrijski udžbenik. Njih ima gotovo u svakoj knjižari. Ova knjiga ne može nadoknaditi psihijatrijsko stručno obrazovanje. Ona daje samo odgovore koje postavljaju oni koje interesuje određeno pitanje. Da bi odgovorila na jedan problem, ili da baci svetlo kako ga treba razrešiti.

Sastavljena je od niza pitanja, i odgovora namenjenim onima koji su pitanja postavljali.

To znači određenom slušaocu ili čitaocu. Zbog toga je ispod svakog od ovih pitanja navedeno ko postavlja pitanje. Već iz same koncepcije odgovora, pojedini problemi se mogu sagledavati sa različitih aspekata, pa i prema tome KO i ZAŠTO postavlja pitanje.

Nije uvek lako odgovorom obuhvatiti sve tajne jednog pitanja; ili biti precizan i istovremeno jasan.

Knjigu mogu čitati i psihijatri. Prirodno, najviše vremena sam provodio sa lekarima, a među njima su najbrojniji bili neurolozi i psihijatri. Tokom terapijskih seansi (grupne psiho i socioterapije, radne i rekreativne terapije) psihijatri bili prisutni kako na specijalističkom stažu, ili u svojstvu specijalista učestvovali se u postavljanju pitanja, tako i spremnosti, da se i pruži neki od odgovora.

Knjiga je nastala tokom pedesetak godina medicinskog i više od četrdeset godina neurološkog i psihijatrijskog rada i svakodnevne prakse, tj. onako kako su pacijenti, bolesnici, njihovi pratioci, članovi porodice pitali. Nastala je u ordinaciji, na grupnim psiho-socio terapijskim sastancima; te tokom radne i rekreativne terapije. Obuhvatili smo i pitanja na radiju ili u TV kontakt emisijama. Neka pitanja su postavili i psihijatri. Mi i njima dajemo odgovor.

Document info
Document views287
Page views287
Page last viewedThu Jan 19 21:21:14 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments