X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 45 / 78

278 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 78

okvirima koje su i permanentno adaptira u optimalnim granicama, koje su i funkcijom mozga uokvirene.

Pokušali smo da ukažemo na vezu između psihopatoloških pojava i onoga što ispunjava pojedinaca u stalnoj potrazi za skrivanjem ili otkrivanjem tajni oko sebe, bez jasnosti da li je to produkt bolesnog stanja ili promena u samom mozgu, a kod nekih uz jasno saznanje da su to promene oko njih, i da nemaju nikakve veze sa bolešću. A upravo, ovi para-fenomeni ukazuju na neke od ranih, ali manifestnih znakova bolesti.

Niz eksperimenata ukazuju da su tu oko nas i fizikalne pojave koje su specifične za svakog pojedinca i on sadrži parapsihološkim pojavama, kao što se telepatija, vidovitost i stalna  potraga za ekstrasenzoričnim komunikacijama.  U suštini svi eksperimenti pokušavaju da statističkom metodom dokažu postajanje ovih pojava. Bilo bi to ono što je sigurno, da imao soba koje se time posebno bave i da u tome istrajavaju.

U praktičnom životu svakog pojedinca treba imati na umu o fenomenu neporobojnosti subjektivnog sveta, ali da istovremeno kod osoba koje imaju razvijenu parapsihološku funkciju ljudske svesti, postoji mogućnost da taj pojedinac shvata elemenatima svoje intuicije šta se odigrava i u drugoj ličnosti iako nije u stanju da egzaktno prodre u nju.

Ono što je za pojedinca u praktičnom smislu značilo nešto kao sasvim sigurno, šta objektivno postoji u drugoj osobi i šta ona drži u sebi. Najpre sve špijunske organizacije bi dale velike svote novca da saznaju gde se nalazi neka osoba i šta tačno ona misli. To se do sada nikada nije sa sigurnošću desilo.

U brojnim kockarskim radionicama, mnogi kockari bi sve učinili da saznaju kakve su karte  osoba sa kojima su u igri velike pare. Oni mogu po izrazu lica i intuitivno da samopretpostave, ali nikada ne bi mogli sa sigurnošću da pogode koja je karta i tačno šta misli njihov protivnik.Sa druge strane, sve bi učinili da saznaju šta se dešava sa kartama. I sa mislima protivnika.

Ono što treba imati na umu, to je da se može govoriti i objaviti o pravom mestu gde se nalaze para fenomeni. Da je to negde između, da postoji kao veoma prisutno i mnogima nije baš jasno, kakvi su to fenomeni i šta posebno znači. Uvek svako novo otkrića prati odgovarajuća reakcija onih koji bi da u njemu pronađu magijsku komponentu. Uvek, tražeći šta se zapravo skriveno iza toga krije, da bi zagolicale čovekovu maštu.

Mi smo pokušali da se problemu para-fenomenima približimo, da odredimo njihovo mesto, da ukažemo na njihovo postojanje kod ljudi, da se skinu zablude i ukažu na puteve kod čoveka u skladu sa funkcijom onog dela ljudske ličnosti koja označava dao parasvest u sferi koja je prisutna u svakom pojedincu, a da istovremeno o funkcioniše u većem ili manjem delu kod svakog.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA

TIHOMIRA JOVANOVIĆA

1962

P. Fildiševski, P. Kaličanin, T. Jovanović

RANA DIJAGNOZA NA TUMORITE VO MOZAKOT

Document info
Document views278
Page views278
Page last viewedThu Jan 19 02:32:32 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments