X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 46 / 78

326 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 78

Saopšten na VI kongresu lekara Makedonije, 1962

Makedonski pregled, 7-10, Skopje, 1962

1963

P. Fildiševski, , T. Jovanović

O NEKIM PROBLEMIMA OBJEKTIVNE DIJAGNOSTIKE IŠIJASA

Godišnjak zbornika Medicinskog fakulteta u Skoplju, 1963

1964

P. Fildiševski, P. Kaličanin, T. Jovanović, M. Micev

O NEKIM PROBLEMIMA KASNIH POSLEDICA KRANIOCEREBRALNIH POVREDA

Saopšten kao druga glavna tema na II-om kongresu neuropsihijatara Jugoslavije, Ohrid, 1964. Štampan u Godišnjaku Medicinskog fakulteta u  Skoplju, 1964

T. Jovanović

PATOGENETSKI MEHANIZMI  TEORIJE NEUROZA – I. P.PAVLOVA

Saopšten na Sekciji neurologa i psihijatara Makedonije, juni, 1964,

1965

P. Fildiševski, Z. Gligorovska, A. Mitrovski, T. Jovanović

AKTIVACIJA EEG-a KARDIAZOLOM I NJEN DOPRINOS U DIFERENCIJACIJI NEKIH KLINIČKIH SLIKA U PSIHIJATRIJI

Godišnjak Medicinskog fakulteta u Skoplju, 1965

T. Jovanović

POVODOM NAŠA DVA SLUČAJA TROVANJA TETRAETILOLOVOM

Saopšten na Sekciji neurologa i psihijatara SLD, Beograd, decembar 1965

T. Jovanović

O HALUCINACIJAMA I HALUCINATORNIM DOŽIVLJAVANJIMA

Lekarski seminar Psihijatrijske bolnice Beograd, oktobar, 1965.

Umnožen za internu upotrebu

1966

T.Jovanović

SINDROM MENTALOG AUTOMATIZMA

Saopšten na seminaru lekara Psihijatrijske bolnice, mart, 1966.

Umnožen za internu upotrebu.

1967

Document info
Document views326
Page views326
Page last viewedTue Jan 24 06:02:20 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments