X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 47 / 78

299 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 78

T. Jovanović

MEHANIZAM DELOVANJA PSIHOFARMAKA

Referat na Seminaru lekara Zavoda za mentalno zdravlje i Psihihjatrijske bolnice Beograd, april, 1967

Umnožen za internu upotrebu

T. Jovanović, J. Veljković, B. Tomašek

LEČENJE INSULINOM I PSIHOFARMACIMA SA PRETEŽNO HRONIČNIM TOKOM

Saopšten na Prvom Jugoslovenskom psihofarmakološkom simpozijumu u Zagrebu, aprila 1967

Psihofarmakologija I, Medicinska naklada, Zagreb, 1968

J. Anđelković, K.Grčić, A. Ilić, P. Jovanović, T. Jovanović, M. Marković, N. Mihajlović, M. Panić, D. Teodosijević, , J. Veljković

FARMAKOLOGIJA PSIHOZA INVOLUTIVNOG DOBA

Saopšten na Prvom Jugoslovenskom psihofarmakološkom simpozijumu u Zagrebu, aprila 1967

Psihofarmakologija I, Medicinska naklada, Zagreb, 1968

T. Jovanović

THE MENTAL AUTOMATISM SYNDROM IN THE EARLY DIAGNOSIS SHIZOPHRENICS

Saopšten na I kongresu neurologa, psihijatara i neurohirurga Bugarske, Sofija oktobar 1967. Zbornik radova kongresa, «Medicina i fizkultura», Sofija, 1969

P. Kaličanin, M. Marković, M. Ignjatović, T. Jovanović

SOME RESULTAT OF THE EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF SCHISOPHRECS IN BELGRADE

Saopšten na I kongresu neurologa, psihijatara i neurohirurga Bugarske, Sofija, oktobar 1967. Zbornik radova kongresa, «Medicina i fizkultura», Sofija, 1969

1968

T. Jovanović, B. Dimitrieva-Stanković

NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU DEPRESIVNOG SINDROMA INVOLUTIVNOG DOBA

Saopšten na Prvom Jugoslovenksko-Ćehoslovačkom kongresu psihijatara u Karlovim Varima, maja 1968. Rezime u zborniku radova.

T. Jovanović, V. Janjetović

NEKI ASPEKTI POKUŠAJA SAMOUBISTVA PSIHOZA INVOLUTIVNOG DOBA

Saopšten na Prvom Jugoslovensko-Čehoslovačkom kongresu psihijatra u Karlovim Varima, maja 1968. Rezime u zborniku radova.

T. Jovanović

KIBERNETIKA I PSIHIČKE FUNKCIJE

Referat na Seminaru lekara Psihijatrijske bolnice Beograd i Zavoda za mentalno zdravlje, juni, 1968

Umnožen za internu upotrebu.

Document info
Document views299
Page views299
Page last viewedSat Jan 21 00:30:44 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments