X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 48 / 78

316 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 78

T. Jovanović

NEGA DELIRANTNOG BOLESNIKA

Seminar za bolničare Psihijatrijske bolnice Beograd, novembar 1968,

Umnožen za internu upotrebu

T. Jovanović

UTICAJ HELMINATA NA FENOMENOLOGIJU I DINAMIKU PSIHOZA

Saopšten na Trećem kongresu neurologa i psihijatara Jugoslavije, Split,

oktobar, 1968

T. Jovanović, B. Dimitrieva-Stanković

DINAMIKA PARANOIDNOG SINDROMA POD DEJSTVOM FLUFENAZINA

Saopšten na Trećem kongresu neurologa i psihijatara Jugoslavije, Split,

oktobar, 1968

1969

T. Jovanović, V. Janjetović, A. Ilić

MELERIL U POSTHOSPITALNOM LEČENJU PSIHOZA

Saopšten na Simpozijumu o Melerilu, Sarajevo, april, 1969.

Štampan u Zborniku radova.

A. Ilić, V. Todorović, V. Janjetović, T. Jovanović

MELERIL U LEČENJU SHIZOFRENIH PSIHOZA

Saopšten na Simpozijumu o Melerilu, Sarajevo, april, 1969.

Štampan u Zborniku radova.

T. Jovanović, A. Marković, A. Pavlović

VREDNOST FLUFENAZINA U LEČENJU SHIZOFRENIH PSIHOZA

Saopšten na Drugom jugoslovenskom psihofarmakološkom simpozijumu sa međunarodnim učestvom, Zagreb, aprila 1969

Štampan u Psihofarmakologiji 2, Medicinska naklada, Zagreb, 1970

M. Marković, J. Veljković, D. Ercegovac, Z. Vuković, R. Milačić, T. Jovanović, M. Ilić-Marković

DELOVANJE THIOTIXENA NA NEKE SIMPTOME HRONIČNIH SHIZOFRENIH BOLESNIKA

Saopšten na Drugom psihofarmakološkom simpozijumu sa međunarodnim učestvom

Štampan n Psihofarmakologiji 2 «Medicinska naklada», Zagreb, 1970

1970

T. Jovanović, L. Budimirović, O. Manić, S. Jakulić

NAŠA ISKUSTVA U ULOZI ANTIBIOTIKA U LEČENJU POSTPARTUSNIH PSIHOZA

Saopšten na Jugoslovenskom simpozijumu o antibioticima i antibiotskoj terapiji, Zagreb, mart, 1970

Predat za štampu Zbornika sa simpozijuma.

Document info
Document views316
Page views316
Page last viewedMon Jan 23 00:59:40 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments