X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 49 / 78

286 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 78

T. Jovanović

DELOVANJE FLUFENAZINA NA NEKE SIMPTOME HRONIČNIH SHIZOFRENIH BOLESNIKA

Saopšten na kolegijumu lekara N-P bolnice «Dr L.K.L.», april 1970

T. Jovanović, S. Jakulić

NAŠA ISKUSTVA U POSTHOSPITALNOM TRETMANU PSIHOZA

Saopšten na Drugom Jugoslovensko-Čehoslovačkom kongresu, Opatija, maj, 1970.

Rezime radova.

T. Jovanović, A. Marković

NEKI ASPEKTI ADAPTACIJE I KOMUNIKACIJE RECIDIVIRAJUĆIH PSIHOZA

Saopšten na Drugom Jugoslovensko-Čehoslovačkom kongresu, Opatija, maj, 1970.

Rezime radova.

T. Kojić, A. Ilić, T. Jovanović, Ž. Tešić, S. Jakulić

TERAPIJASKA VREDNOST UNILATERALOG ELEKTROŠOKA KOD HRONIČNIH PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Saopšten na Drugom Jugoslovensko-Čehoslovačkom kongresu, Opatija, maj, 1970.

Rezime radova.

T. Jovanović, A. Marković

ACTION OF FLUPHENAZINE AND CHLORPROMAZINE ON CERTEN SCHIZOPHRENIC FORMS OF BEHAVIOUR

Saopšten na 7-th Congres of the Colegium internationale Neuropharmacologicum, Prag, avgust 1970

T.Jovanović, A. Marković, S. Jakulić

IZVESNI SOCIJALNI ASPEKTI SHOZOFRENIH I REAKTIVNIH PSIHOZA

Saopšten na Trećem internacionalnom kongresu socijalne psihijatrije, Zagreb, septembra, 1970

T. Jovanović

NIVO KALCIJUMA U KRVI PRE I U TOKU PSIHOFARMAKOTERAPIJE KOD PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Saopšten na Simpozijumu o kalcijumu, Ljubljana, oktobar, 1970

Štampan u zborniku sa Simpozijuma.

S. Jakulić, A. Marković, T. Jovanović

NAŠA ZAPAŽENJA O UTICAJU SOCIOTARAPIJE NA SHIZOFRENO OBOLJENJE

Saopšten na Trećem Internacionalnom kongresu socijalne psihijatrije, Zagreb, septembar, 1970

T. Jovanović

LEČENJE PSIHOZA UDRUŽENIH SA EPILEPSIJOM

Saopšten na Trećem Jugoslovenskom simpozijumu o epilepsiji, Beograd, oktobar, 1970

T.Jovanović

PRILOG DIJAGNOSTICI SHIZOFRENIFORMNIH EPILEPTIČKIH PSIHOZA

Document info
Document views286
Page views286
Page last viewedThu Jan 19 19:23:14 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments