X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 5 / 78

281 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 78

ljudskog mozga. Tu spadaju i mistične pojave, religije, nauke i svi oblici umetničkog stvaralaštva. Našeg autora prvenstveno i osobito interesuju modaliteti para-svest i para-fenomeni.

Tihomir Jovanović na njih gleda kao da su negde «pored», «između», «onostrano». Oni postoje zajedno sa čovekom, a koliko izvan njega – pokušava da objasni razmatranje u ovoj knjizi. Autor ima i pretenziju da odgoneta zagonetno i predviđa buduće i on to čini s mnogo mere i ozbiljnosti.

Sve što je stvorila ljudska ruka, u biologiji, ili fizičkom svetu, - daje svoj pečat ljudskom duhu i može se okarakterisati kao oblikovanje onoga što je produkt čovekovog stvaralaštva. To se odnosi na objekte koje ljudi podižu, oblikovanje biljaka i prilagođavanje životinja. Posebna oblast koja obuhvata stvaralaštvo duha su para-fenomeni, i bilo koja doživljavanja ili oblikovanja i njihovo pretvaranje u ispoljavanje duha na njemu svojstveni način.

U delu Parapsihjologija između mistike i nauke jasno istakao razliku između upotrebu i zloupotrebu tekovina ljudskog duha u razumevanju duševnog, duhovnog i njegove veze sa spoljašnjim svetom. Da bi se jasnije razumele ljudske ličnosti treba znati da se svest, kao elementarna psihička funkcija, prezentuje u svojih šest modaliteta (eusvest, prisvest, nadsvest, podsvest, nesvest i prasvest). Svaki od ovih modalieta ima svoje mesto, koje se najčće povezuju, isprepliću i opet pojavljuju da ih je teško razlučiti, bez posebne analize.

Specifičnost para-fenomena je da su oni deo ljudskog duha, koji pokušava da dokaže autohtonost nekih pojava nezavisno od njihovog stvaraoca, od čoveka, ali i da ne postoji «misao i njeno stvaralaštvo» izvan čovekovog mozga. U suštini para-fenomeni su produkt čovekovih misli pretvorenih i svojevrsne talase i vibracije za kojima se traga u više oblasti. Pitanje koje osobito zaokuplja autorovu pažnju je objektivna «fizička» egzistencija para-fenomena.

Knjige našeg autora  dokaz su enciklopedijske obrazovanosti njenog autora i suptilnosti njegovog istraživačkog duha.

           Svako od postavljenih pitanja bi samo po sebi moglo da zahteva posebnu obradu, niz dokaza, rasvetljavanje dilema koje može da izaziva. Autor je svestan toga. Kao i drugih mogućnosti koje mu se pružaju kao varijante odgovora. On ostavlja brojnim čitaocima, saradnicima a i kolegama i stručnjacima da mu ukažu na neka svoja iskustva i iznesu svoje dileme koje se mogu javiti kako u životu tako i njihovoj lekarskoj i psihoterapijskoj praksi. Brojne su metodološke dileme koje se javljaju danas u filozofiji i psihijatriji. Upravo kao i saradnja sa nekim granama iz kojih one neposredno izviru. U prvom redu to je anatomija CNS-a, njegova biohemija i fiziologija, posebno neurološke dileme, neuropsihijatrijska razmatranja, povezanost izmedju strukture i duševnog života. Uvek treba imati na umu da je sama Psihijatrija ipak jedna posebna specijalnost u oblasti Medicine i da ona, iako povezana sa Filozofijim, Psihologijom i Sociologijom, samo je primenjena specijalnost koja koristi sva dostignuća ne samo pomentih nauka.

Dušan Stošić  

JOVANOVIĆ S. TIHOMIR – TOĆA

Rođen avgusta 1928. god. u Crnoj Travi, u porodici građevinara, kao četvrto od šestoro dece. Od svoje pete godine rastao u Leskovcu.Osnovnu, Građansku školu kao i gimnaziju učio u istom gradu.

Završio Medicinski fakultet u Beogradu.

Document info
Document views281
Page views281
Page last viewedThu Jan 19 08:55:09 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments