X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 50 / 78

325 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 78

Saopšten na Trećem Jugoslovenskom simpozijumu o epilepsiji, Beograd, oktobar, 1970

T. Jovanović, J. Veljković, L. Budimirović

MESTO I ULOGA INSULINSKE TERAPIJE U SAVREMENOM LEČENJU PSIHOZA

Saopšten na Prvom naučnom sastanku psihijatara SR Srbije, Vrnjačka Banja, oktobar, 1970

Štampan u Zborniku sa naučnog sastanka.

T. Jovanović

HELMINTI I PSIHOZE

Saopšten na Prvoj konferenciji parazitologa Jugoslavije, Beograd, oktobar, 1970

T. Jovanović , A. Marković

KOMBINOVANA TERAPIJA FLUFENAZINOM I TREMEPRAMINOM INVOLUTIVNIH PSIHOZA

Saopšten na Prvom naučnom sastanku psihijatara SR Srbije, Vrnjačka Banja, oktobar, 1970

Štampan u Zborniku sa naučnog sastanka.

T. Jovanović

MEHANIZAM DELOVANJA LITIJUMA I NJEGOVIH SOLI

Referat na lekarskom seminaru Psihijatrijske bolnice Beograd, novembar 1970

1971

T. Jovanović

INSTENON KAO ADJUVANS U TOKU PSIHOFARMAKOTERAPIJE PSIHOZA

Saopšten na Jugoslovenskom simpozijumu o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji krvotoka. Vrnjačka Banja, maj, 1971

Štampan u Zborniku radova sa simpozijuma.

T. Jovanović, S. Jakulić

PSIHOTERAPEUTSKI RAD NA ZATVORENOM PSIHIJATRIJSKOM ODELJENJU

Saopšten na Prvom kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Dubrovnik, maj, 1971

T. Jovanović

ULOGA SREDINSKIH FAKTORA U DEKLANŠIRNJU PSIHOZA

Saopšten na Prvom kongresu socijalne psihijatrije, Opatija, oktobar, 1971.

Štampan u zborniku sa kongresa: Socijalna psihijatrija.

T. Jovanović, A. Marković

NEKI ASPEKTI HOPSITALIZMA I MOGUĆNOSTI BORBE PROTIV HOSPITALIZMA U BOLNIČKIM USLOVIMA

Saopšten na Prvom kongresu socijalne psihijatrije, Opatija, oktobar, l971.

Štampan u zborniku sa kongresa: Socijalna psihijatrija.

T. Jovanović, S. Jakulić

TERAPIJA POSTPARTUSNIH PSIHOZA

Medicinska revija, XXI, 3: l9, Beograd, 1971

S. Jakulić, T. Jovanović, V. Todorović

Document info
Document views325
Page views325
Page last viewedTue Jan 24 05:36:29 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments