X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 51 / 78

317 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 78

NEKI ASPEKTI PORODIČNE SREDINE SHIZOFRENO OBOLELIH

Medicinska revija, XXI, 4: 47, Beograd, 1971

T. Jovanović, T. Tomić, Z. Grahek

HEMINEURIN U PSIHOZA SA ATROFIJOM MOZGA

Saopšten na Simpozijumu o Hemineurinu, Zenica, septembar 1971

Štampan u zborniku sa Simpozijuma.

T. Jovanović

SUICIDALNE TENDENCIJE I ATROFIJA MOZGA

Saopšten na II-om Kongresu psihijatara, neurologa i neurohirurga Bugarske, Sofija, oktobar, 1971

B. Dimitrieva-Stanković, T. Jovanović

NEKI ASPEKTI DEPRESIVNOG SINDROMA SINDROMA PSIHOZA UDRUŽENIH SA ARTERIOSKLEROZOM

Saopšten na II-om Kongresu psihijatara, neurologa i neurohirurga Bugarske, Sofija, oktobar, 1971

O.Dimitrova-Jovanović, T. Jovanović

POSTAPOPLETIČESKOGO PAREZA ODNOSJ STORONI TELA V USLOVIJAH AMBULANTNOGO LEČENIJA

Saopšten na II-om Kongresu psihijatara, neurologa i neurohirurga Bugarske, Sofija, oktobar, 1971

T. Jovanović

KOMPARATIVE ANALYSE VOREILIGEN UNTERBRECHUNG IN DER BEHANDLUNG MIT CHLORPROMAZINE UND FLUPHENAZNE DEN REAKTIVEN UND SCHIZOPHRENIEN PSCHOSEN

Saopšten na II-om Srednjeevropskom psihofarmakološkom simpozijumu, Split, oktobar, 1971

T. Jovanović, A. Marković

NEKI ASPEKTI SUICIDALNIH TENDENCIJA PSIHOTIČNIH BOLESNICA

Saopšten na Simpozijumu socijalne psihijatrije Dunavskih zemalja, Sunčev Breg, Bugarska, oktobar, 1971

Štampan u zborniku sa Simpozijuma.

T. Jovanović, A. Marković

INVERZIJA PSIHOPATOLOŠKE SLIKE POD DEJSTVOM PSIHOFARMAKA

Saopšten na Četvrtom kongresu psihologa Jugoslavije, Bled, oktobar 1971 Predat za štampu Zborniku radova sa kongresa

T. Jovanović, S. Jakulić, A. Pavlović

POSTHOPSITALNI TRETMAN U PREVENCIJI RECIDIVA REAKTIVNIH I SHIZOFFRENIH PSIHOZA

Saopšten na Simpozijumu socijalne psihijatrije Dunavskih zemalja, Sunčev Breg, Bugarska, oktobar, 1971

Štampan u Zborniku sa Simpozijuma.

Document info
Document views317
Page views317
Page last viewedMon Jan 23 03:13:29 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments