X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 54 / 78

330 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 78

KOMBINOVANA TERAPIJA FLEUFENAZINOM I TRIMEPRAMINOM U INVOLIUTIVNIH PSIHOZA

Saopšten na Prvom naučnom sastanku Srbije, Vrnjačka Banja, oktobar, 1972,

Štampan u Zborniku sa sastanka.

T. Jovanović

LEČENJE INSULINOM I CIJANKOBALAMINOM SHIZOFRENIH PSIHOZA

Saopšten na IV-om Kongresu neurologa i psihijatara Jugoslavije. Beograd, oktobar, 1972

Štampan u zborniku radova sa Kongresa.

T. Jovanović

FLUFENAZIN U LEČENJU STARAČKIH PSIHOZA

Saopšten na IV-om Kongresu neurologa i psihijatara Jugoslavije, Beograd, oktobar, 1972

Štampan u zborniku radova sa Kongresa

T. Jovanović

PRILOG DISKUSIJI O ETIOLOGIJI STARAČKIH PSIHOZA

Saopšten na IV-om kongresu neurologa i psihijatara Jugoslavije, Beograd, oktobar, 1972

Štampan u zborniku radova sa Kongresa

T. Jovanović

LAVANDULA KAO ADJUVANS U TOKU PSIHOFARMAKOTERAPIJE PSIHOZA

Rad pripremljen za IV kongres neurologa i psihijatara Jugoslavije; Beograd, oktobar 1972

Rad nije prezentovan zbog arogantnog, nenaučnog i neprincipijelnog stava direktora Psihijatrijske bolnice Beograd, u kojoj je rad pripremljen. Obrađen za štampanje.

T. Jovanović

SIMPTOMI I ZNACI PSIHIČKIH POREMEĆAJA

Referat na Seminaru za medicinske sestre, Beograd, decembar, 1972

Umnoženo za internu upotrebu

T. Jovanović

O PSIHOPATOLOŠKIM PROMENAMA PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Referat na Seminaru za medicinske sestre, Beograd, decembar, 1976. Umnoženo za internu upotrebu.

T. Jovanović, S. Jakulić

PSIHOTERAPEUTSKI RAD U VELIKOJ GRUPI NA ZAVORENOM PSIHJATRIJSKOM ODELJNJU

Anali  Zavoda za mentalno zdravlje god. IV, 1:41, Beograd, 1972

1973

T. Jovanović

ELABORAT O RADU EKIPE STRUČNJAKA U PSIHIAJTRIJSKOM DISPANZERU

Metodološki referat prezentovan na Stručnom kolegijumu bolnice, mart, 1973

T. Jovanović

Document info
Document views330
Page views330
Page last viewedTue Jan 24 13:59:45 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments