X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 55 / 78

284 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 78

FLUFENAZINNOV EFEKT – PROBA ZA OTKRIVANE NA LATENTNA ŠIZOFRENIJA

Nevrologija, psihiatrija i nevrohirurgija, god.XII, 1: 63, Sofija, 1973

T. Jovanović, R Milićević , B. Dimitrieva-Stanković

IMAJU LI PSIHOFARMACI TERATOGENO DELOVANJE

Saopšten na IV-om Kongresu neurohirurga j neurotraumatologa Jugoslavije, Skoplje-Ohrid, maj,1973

Štampan: Zbornik na trudovite, Skopje-Ohrid, 1973

T. Jovanović

ATROFIJA FRONTALNOG REŽNJA I SUICIDALNE TENDENCIJE

Saopšten na IV-om Kongresu neurohirurga j neurotraumatologa Jugoslavije, Skoplje-Ohrid, maj,1973

Štampan: Zbornik na trudovite, Skopje-Ohrid, 1973

T. Jovanović

KOMBINACIJA AMITRIPTILINA I HLORDIAZEPOKSIDA ( LIMBITROL) U LEČENJU DEPRESIVNIH STANJA

Saopšten na III-em  Jugoslovenskom psihofarmakološkom simpozijumu, Opatija, maj, 1973

Štampan rezime u Zborniku sa simpozijuma.

T. Jovanović

O STRUKTURI FAZA MANIČNO-DEPRESIVNIH I SHIZOAFEKTIVNIH PSIHOZA

Saopšten na III-em Jugoslovenskom psihofarmakološkom simpozijuma, Opatija, maj,

1973

Štampan rezime u zborniku sa Simpozijuma

T. Jovanović

REKREAKTIVNA FIZIČKA AKTIVNOST U RANOJ RHABILITACIJI PSIHOTIČNIH BOLESNICA

Sportske igre, Popovača, juni 1973.

Štampan u Zborniku radova sa igara.

T.Jovanović, I. Ličić, Z. Grahek

OKUPACIONA RADNA TERAPIJA U RANOJOJ REHABILITACIJIPSIHOTIČNIH BOLESNICA

Saopšten na Simpozijumu o radnoj terapiji u psihijatriji.

T. Jovanović

O STRUKTURI FAZA MANIČNO-DEPRESIVNIH I SHIZOAFEKTIVNIH PSIHOZA

Saopšten na III-em Jugoslovenskom psihofarmakološkom simpozijuma, Opatija, maj, 1973

Štampan u zborniku sa Simpozijuma.

T. Jovanović

ALCOHOLICS PSYCHOSIS IN VOMAN

Saopšten na Internacionalnom seminaru o prevenciji i lečenju alkoholizma,

Beograd, juni 1973

T. Jovanović

Document info
Document views284
Page views284
Page last viewedThu Jan 19 17:16:45 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments