X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 57 / 78

315 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 78

PRILOG DISKUSIJI O ETIOLOGIJI EPILEPTIČNIH PSIHOZA

Saopšten na V-om Jugoslovenskom simpozijumu o epilepsiji, Bled, oktobar, 1974

T. Jovanovič

IZMENENIE NEKATORIH FAKTOROV GEMOSTAZA V TEČENIE  PSIHOTERAII I PSIHOFARMAKOTERAII PSIHOZ

Naučni skup, Moskva, oktobar, 1974

1975

O. Dimitrova-Jovanović, D.Manojlović , T. Jovanović

O NEKIM PROBLEMIMA LEČENJA INDURACIJE PENIS PLASTIKA

Saopšten na Simpozijumu fizijatara Jugoslavije, Hvar, maj 1975.

T. Jovanović

ULOGA I MESTO PORODICE U RAHABILITACIJI PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Referat na Simpozijumu zdravstvenih radnika i neuropsihijatara SLD, Beograd,

juni, 1975

T. Jovanović

O NEKIM DIJAGNOSTIČKIM KRITERIJUMIMA ZA UKLJUČIVANJE U REKREAKTIVNE AKTIVNOSTI NA AKUTNOM ŽENSKOM ODELJENJU

III-i Seminar o rekreaciji u psihijatriji, Popovača, juna 1975

T. Jovanović

TREATMENT OF DEPRESIVE CONDITION WITH EGLONYL

Saopšten na III-em kongresu neurologa, psihijatara i neurohirurga Bugarske, Sofija,

oktobar 1975

T. Jovanović, Manojlović D., O. Dimitrova-Jovanović

INDURATIO PENIS PLASTICA IN OUR PATIENT

Saopšten na III-em kongresu neurologa, psihijatara i neurohirurga Bugarske, Sofija,

oktobar 1975

Štampan u Zborniku radova sa kongresa

T.Jovanović, D. Manojlović, O. Dimitrova Jovanović

INDURATIO PENIS PLASTICA I NEVROTIČSKIE ŽALOBI

Saopšten na  III-em kongresu neurologa, psihijatar i  neurohirurga Bugarske, Sofija, Oktobar, 1975

Štampan u Zborniku radova sa kongresa

T. Jovanović, B. Dimitrieva- Stanković

OUR TREATMENT OF DEPERESIVE CONDITION AT SHZOPHRENICS

Saopšten na III-em kongresu neurologa, psihijatara i neurohirurga Bugarske, Sofija,

oktobar 1975

T. Jovanović, T. Ogrin-Tadić, A. Marković

SOCIOTERAPIJSKA ZAJEDNICA KAO FAKTOR JAČANJA SAMOKONTROLE PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Document info
Document views315
Page views315
Page last viewedMon Jan 23 00:43:14 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments