X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 58 / 78

304 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 78

Saopšten na II-om kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Šibenik, oktobar, 1975

T. Jovanović, R. Bojović

KADA SE BOLESNIK SA AKUTNOM PSIHOZOM MOŽE SMATRATI POGODNIM ZA INDIVIDUALNU PSIHOTARAPIJU

Saopšten na II-om kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Šibenik, oktobar, 1975

T. Jovanović

NAŠA ISKUSTVA U GRUPNOJ U GRUPNOJ PSIHOTARAPIJI PARANOIDNIH BOLESNIKA

Saopšten na II-om kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Šibenik, oktobar, 1975

T. Jovanović, Z. Grahek, R. Bojović, B. Mitrović

SAMOPROCENA NEKIH OBLIKA PONAŠANJA U SOCIOTERAPIJSKOJ ZAJEDNICI PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Saopšten na II-om kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Šibenik, oktobar, 1975

T. Jovanović

PROBLEMI OTPORA U PSIHOTARAIJI PSIHOTIČNIH BOLESNICA

Saopšten na II-om kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Šibenik, oktobar, 1975

T. Jovanović, T. Ogrin-Tadić, Lj. Marković

SOCIOTAPIJSKA ZAJEDNICA KAO FAKTOR JAČANJA SAMOKONTROPLE PSIHOTIČNIH BOLESNICA

Saopšten na II-om kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Šibenik, oktobar, 1975

T. Jovanović, Z. Grahek

MOGUĆNOSTI PSIHOTERAIJSKE ZAJEDNICE AKUTNOM ŽENSKOM ODE

LJENJU

Saopšten na II-om kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Šibenik, oktobar, 1975

T.Jovanović, Lučić I.

STATUT TERAPIJSKE ZAJEDNICE ODELJENJA «B»

Za internu upotrebu, dograđivan kroz praksu: 1976, 1979

1976

T. Jovanović

O PARAFRENIJI I PARAFRENIM STANJIMA

Seminar za lekare Psihijatrijske Bolnice Beograd, april, 1976

Umnoženo za internu upotrebu.

T. Jovanović

EINIGE ASPEKTE ZUR NOZOLOGIE DER SPATSSHIZOPHRENIE

ONEKIM ASPEKTIMA NOZOLOGIJE POZNE SHIZOFRENIJE

Saopšten na XVI–om Neuropsihijatrijskom simpozijumu, Pula , maj, 1976.

Štampani rezimea radova.

T. Jovanović

Document info
Document views304
Page views304
Page last viewedSat Jan 21 10:58:00 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments