X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 59 / 78

272 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 78

MENJA LI HEBEFRENA FORMA SHIZOFRENIJE SVOJ TOK POD DELOVANJEM PSIHOFARMAKA

ANDERET DIE HEBEPHRENIE FORM DER SCHIZOPHRENIE IHREN VERLAUF DURCH EINWIRKLUNG VON PSYCHOPHARMAKA?

Saopšten na XVI–om Neuropsihijatrijskom simpozijumu, Pula , maj, 1976.

Štampani rezimea radova.

T. Jovanović, R. Milićević, B. Dimitrieva-Stanković

PRILOG  IZUČAVANJU TERATOGENOG DELOVANJA FENOTIJAZIN

Saopšten na II-om Jugoslovenskom kongresu o kongenitalnim anomalijama, juni, 1976.

Štampan u Drugoj knjizi zbornika sa kongresa.

T. Jovanović

PET DIMENZIJA U PRISTUPU PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Saopšten na Simpozijumu medicinska sestra-tehničar u savremenoj neropsihijatrijskoj službi, Kruševac, juni 1976

Štampan u zborniku sa Simpozijuma.

T. Jovanović

ULOGA I MESTO PORODICE U REHABILITACIJI PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Saopšten na Simpozijumu medicinska sestra-tehničar u savremenoj neropsihijatrijskoj službi, Kruševac, juni 1976

Štampan u zborniku sa Simpozijuma.

T. Jovanović, D. Kaluđerović, R. Šijan

DEVIJANTNO PONAŠANJE U RANOJ DIJAGNOSTICI SHIZOFRENIJE

Saopšten na V-om Čehoslovačko-Jugoslovenskom kongresu, Prag, juni-juli, 1976

Štampani rezimea radova.

T. Jovanović, R. Šijan, D. Kaluđerović

AGRESIVNO PONAŠANJE MLADIH KAO ANTISOCIJALNA POJAVA

Saopšten na V-om Čehoslovačko-Jugoslovenskom kongresu, Prag, juni-juli, 1976

Štampani rezimea radova.

T. Jovanović

MEDICINSKA SESTRA I LEČENJE ANTIDEPRESIVIMA

Seminar za medicinske sestre Psihijatrijske bolnice Beograd, septembar, l976

Umnoženo za internu upotrebu.

T.Jovanović, R. Bojović

PSIHOTIČNI BOLESNIK IZMEĐU PSIHIJATRIJE I ANTIPSIHIJATRIJE

Saopšten na V-om Kongresu neurologa i psihijatara Jugoslavije, Portorož, oktobar, 1976

Štampan u zborniku radova sa Kongresa.

T. Jovanović, R. Bojović,D Kaluđerović ,Z. Grahek ,M. Stanisavljevć , T. Ogrin-Tadić

PSIHOTERAPEUTSKI ELEMENTI  U TOKU PROCENJIVANJA KAO FORME RADA

Saopšten na V-om Kongresu neurologa i psihijatara Jugoslavije, Portorož, oktobar, 1976

Štampan u zborniku saKongresa.

T. Jovanović

Document info
Document views272
Page views272
Page last viewedWed Jan 18 13:11:18 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments