X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 6 / 78

311 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 78

Lekar Opšte bolnice od 1957 do 1960. god. u Leskovcu. Radio u okviru Crvenog krsta, bavio se lečenjem alkoholičara, a posebno bio na obuci iz Sudske medicine u Institutu Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu. Bio sudski obducent i veštak za sudsku medicinu.

Specijalizirao Neurologiju i Psihijatriju, u Skoplju i Zagrebu, 1960/63. godine. Bio na obuci iz psihoterapije na Klinici Rebro.

Lekar Neuropsihijatrijske klinike u Skoplju, u periodu od 1961 do 1964.god. Konsultant neurolog u kliničkom centru.

Lekar Neuropsihijatrijske bolnice «Dr Laza K. Lazarević» - Beograd, od 1965. do penzionisanja, 1994. godine. Najpre kao načelnik odeljenja «B» gde je organizovao funkcionalnu terapijsku zajednicu na na zatvorenom odeljenju za akutne psihoze žena. Iz toga perioda potiče njegova praktična primena «Petodimenzionalnog tretmana psihoza. Primarijus od 1070.

Od 1977. godine je direktor Sektora za urgentna psihijatrijska stanja bolnice. Objavio preko sam ili sa saradnicima, preko 220 naučnih, stručnih i literalnih prikaza.

Objavio više radova, kao skripta za internu upotrebu o parafreniji, mentalnom automatizmu, znacima psihoza, halucinacijama i paranoidnim stanjima.

U svojoj psihijatrijskoj praksi je  sprovodio svoj tzv. petodimenzioni sistem, da se psihijatrijski pacijenti leče kao društvena bića. Ovaj  sistem podrazumeva (1) telo, soma; (2) dušu, psihu; (3) socijum), drušvo: (4) ergo-radna delatnosti i (5) rekerativne aktivnosti. Ovakav pristup je dovoljan i za njegovu humnističku filozofski pristup, za razrešenjem međučjudskih konflikata.

Međutim, ovaj njegov pristup terapiji duševnih bolesnika ostaje za neka bolja buduća vremena. Još uvek dominira shvatanje da se na čovekov mozak atakuje samo lekovima, a druge metode o kore opisao u mnogim svojim radovima i knjigama, još uvek su marginalne, jer iziskuju mnogo veće angažovanje terapeuta i mnogo veća materijalna sredstva.

Naučnim činjenicama, eksperimentima i citatima istraživača, mislilaca pa čak i političara data je ogromna prostorna prednost u odnosu na interpretacije našega autora. Interpretacije su nenametljive i kratke, ali uvek dobro odmerene i date na pravom mestu.

Posebne oblasti interesovanja su: shizofrenija, paranoidna stanja, psihofarmakologija, granična područja, psihoterapija, parapsihologija, posebno relacije telesnog, duševnog i  duhovnog.

Obrađuje (ali ne objavljuje) godinama odnos materijalnog, biološkog duhovnog osvrtom na filozofske aspekte istorigrafioje i sazrevanja čovečanstva kao celine Sagledavanje ljudskih zabluda kroz edukacije ljudi kao duhovnih bića.

Aktivno se bavi pisanjem od 1944.godine – kada je počeo da piše Auto-spise, forme dnevnika tokom okupacije u Leskovcu i nakon oslobođenja.

Kao Ekspeditor za propagandu Komande područja u Leskovcu, 1945.godine pisao je za Zidne novine niz članaka i pesama, koje su isticale vrline boraca NOV i POJ. Rezervni je kapetan I klase JNA. Redom svake godine za vreme školskih raspusta bio je učesnik radnih akcija: od Brčko-Banovići, Šamac-Sarajeva, preko Autoputa i Novog Beograda do Hidrocentrale Mavrovo.

Bio je aktivni član Literarne sekcije leskovačke gimnazije «Vulović», gde je čitao svoje pripovetke i eseje, kao i neke od svojih pesama.

Član je Književnog kluba «Branko Čopić», Književnog kluba «Slobodan Marković- Markoni» , kao i Saveza književnika Jugoslavije, u Beogradu.

Document info
Document views311
Page views311
Page last viewedSun Jan 22 06:12:13 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments