X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 60 / 78

208 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 78

NAŠA ISKUSTVA U LEČENJUI DEPRESIVNIH STANJA U AMBULANTNIM USLOVIMA

Saopšten na V-om Kongresu neurologa i psihijatara Jugoslavije, Portorož, oktobar, 1976

Štampan u Zborniku sa Kongresa.

T. Jovanović

O NEKIM PROBLEMIMA PRIMENE PSIHOFARMAKA TOKOM GRAVIDITETA PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Saopšten na VI-om Svetskom kongresu socijalne psihijatrije, Opatija, Oktobar, 1976

Štampani rezima.

T. Jovanović

O NEKIM RELACIJAMA UNUTAR PORODICE SHIZOVRENIH BOLESNIKA

Saopšten na VI-om Svetskom kongresu socijalne psihijatrije, Opatija, oktobar, 1976

Štampani rezima.

T. Jovanović

NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU DEPRESIVNIH STANJA AZAFENOM U AMBULANTNIM USLOVIMA.

Referisan o na Stručnom sastanku o depresiji.

1977

V. Stanojević-Mates, T. Jovanović , Z.Marić

EDUKATIVE METHODS IN REHABILITATION AND RESICOCIJALIZATION OF PSXCHIATRIC PATIENT

Internacionalni skup o rehabilitaciji i resocijalizaciji

T. Jovanović

ANKSIOZNOST U BOLESNIKA SHIZOFRENIH BOLESNIKA

Saopšten na Četvrtom simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije. Zlatibor, juni 1977

Štampan u zborniku radova.

T. Jovanović

ULOGA MEDICINSKE SESTRE U POSTUPKU SA PSIHOTIČNIM BOLESNICIMA

Seminar za radne terapeute i medicinskih sestara i tehničara u Vršcu, 1977

Umnoženo za učesnike na seminaru.

T. Jovanović

PRIMENA SOCIOTERAPIJSKIH METODA U TOKU TERAPIJE RADOM

Seminar za radne terapeute i medicinskih sestara i tehničara u Vršcu, 1977

Umnoženo za učesnike na seminaru.

T. Jovanović

RELACIJE MEDICINSKA SESTRA – PSIHOTIČNI BOLESNIK

Seminar za radne terapeute i medicinskih sestara i tehničara u Vršcu, 1977

Umnoženo za učesnike na seminaru.

Document info
Document views208
Page views208
Page last viewedMon Dec 05 19:05:59 UTC 2016
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments