X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 61 / 78

307 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 78

T. Jovanović

PRIMENA NEKIH TEHNIKA ZAVISNO OD NOZOLOŠKIH ENTITETA U PSIHIJATRIJI

Seminar za radne terapeute i medicinskih sestara i tehničara u Vršcu, 1977

Umnoženo za učesnike na seminaru.

T. Jovanović

PRIMENA SOCIOTERAPUTSKIH METODA U TOKU TERAPIJE RADOM

Seminar za radne terapeute i medicinskih sestara i tehničara u Vršcu, 1977

Umnoženo za učesnike na seminaru.

T. Jovanović

ANXIETY IN SCHOZOPHRENICS

VI-i World congrss of Psychiatry, Havai, Honolulu, avgust-septembar, 1977

O. Dimitrova-Jovanović, D.Manojlović, T.Jovanović

NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU BOLESNIKA SA INDURATIO PENIS PLASTICA

Rehabilitacija, 2,42-53, Beograd, 1977

O. Dinitrova Jovanovič, T. Jovanovič

REABILITACIONIJ METOD U POSTAPOPPLEKTIČESKOGO PAREZA ODNOJ STORONI TELA V USLOVIJA AMBULANTNOGO LEČENIJA

Pripremljen za referisanje i štampu.

1978

T. Jovanović

LITIJUM I LITIJUMOVE SOLI, SVOJSTVA I MEHANIZAM DELOVANJA

Referat na seminaru za lekare.

Umnožen za internu upotrebu.

T. Jovanović

U KOJOJ MERI METEOROLOŠKI FAKTORI DELUJU NA EMOCIONALNE DOŽIVLJAJE.

Saopšten na Stručnom sastanku o uticaju meteoroloških faktora

T. Jovanović

PRILOG DISKUSIJI O NOZOLOGIJI EPILEPTIČKIH PSIHOZA

Pripremljen za referisanje i štampanje.

1979

T. Jovanović

CHENGES IN SOME FACTORS OF COAGULATION DURING TNE PSYCHOPHARMACOTHERAPY OF PSYCHOSES

Simpozijum o psihofarmakoterapiji, Bratislava, oktobar, 1979

T. Jovanović

Document info
Document views307
Page views307
Page last viewedSun Jan 22 01:47:59 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments