X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 62 / 78

328 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 78

GAMALON KAO ADJUVANS  TOKOM PSIHOFARMAKOTERAPIJE INVOLUTIVNIH PSIHOZA

Pripremeljen za referisanje za Simpozijumu o psihofarmacima, Brartislava. Oktobar 1979,

T.Jovanović

PROBLEMI SAVLAĐIVANJE OTPORA TOKOM PSIHOTERAPIJE PARANOIDNIH PSIHOZA

Saopšten na III-em Kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Beograd, oktobar, 1979

T. Jovanović

O NEKIM ASPEKTIMA SPROVOĐENJA GRUPNE PSIHOTERAPIJE PARANOIDNIH PSIHOZA

Saopšten na III-em Kongresu psihoterapeuta Jugoslavije, Beograd, oktobar, 1979

T. Jovanović

DELOVANJE PROCENE NEKIH OBLIKA PONAŠANJA U PROCESU RESOCIJALIZACIJE BOLESNICA SA AKUTNOM PSIHOZOM

Pripremljen za saopštenje na III-em Kongresu psihoterapeuta, Beograd, oktobar, 1979

1980

T. Jovanović, J. Anđelković, M. Marković, V. Janković, S. Cvetanović, M. Damjanović, M. RakonjacF

ZBRINJAVANJE HITNIH BOLESNIKA U BEOGRADU

Referat na Svetovanju o aktuelnim problemima organizacije i razvoja psihijatrijske zdravstvene zaštite u Beogradu. Beograd, april, 1980. Štampano kao skripta.

Z. Vuković, R. Jocić, T. Prvulović, B. Mačefat, T. Jovanović, S. Kovačević, Lj. Lalović,, D. Kaluđerović

ULOGA I MESTO PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ''DR LAZA K LAZAREVIĆ'' U SISTEMU PSIHIJATRIJSKE ZAŠTITE U BEOGRADU

Referat na Svetovanju o aktuelnim problemima organizacije i razvoja Psihijatrijske zdravstvene zaštite u Beogradu. Beograd, april, 1980. Štampano kao skripta.

T. Jovanović

O NEKIM REAKTIVNIM UTICAJIMA U NASTANKU PSIHOZA INVOLUTIVNOG DOBA

Saopšten na VI-om Čehoslovačko-Jugoslovenskom psihijatrijskom kongresu. Bratislava avgust-septembar, 1980. Štampani rezimei.

T. Jovanović

PARANOIDNO STANJE KAO ISPOLJAVANJE INVOLUTIVNIHPSIHOZA

Saopšten na VI-om Čehoslovačko-Jugoslovenskom psihijatrijskom kongresu. Bratislava avgust-septembar, 1980. Štampani rezimei.

T. Jovanović

SAMOUBISTVO KAO FENOMENOLOŠKA I MORALNA DILEMA

Saopšten na IV-om Jugoslovenskom simpozijumu o prevenciji samoubistva, Herceg Novi, septembar, 1980

Document info
Document views328
Page views328
Page last viewedTue Jan 24 12:03:50 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments