X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 63 / 78

323 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 78

Štampan u tematskom broju: Engrami, god. III, 1-2: 145, Beograd, 1981

T. Jovanović, Z. Vuković, Lj. Grubač, R. Banjanac

SAVREMENA ORGANIZACIJA KUĆNOG LEČENJA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Saopšten na I-om Kongresu zdravstvenih radnika Jugoslavije, Beograd, maj 1980

Štampan u Zborniku radova kongresa.

T. Jovanović, O. Manić O., .A. Tasković, J. Manić

POSTPARTUSNE PSIHOZE KAO FORMA AKUŠERSKOG TRAUMATIZMA

Saopšten na XXIV-oj ginekološko-akušerskoj nedelji

Štampan u Zborniku radova. Beograd, 1980

1981

T. Jovanović

DINAMIKA PARANOIDNOG STANJA POD DELOVANJEM FLUFENAZINA

Stručni sastanak, mart , Beograd

T.Jovanović, J. Manić, B. Stanković

DPRESSIVE ZUSTANDE ALS DIAGNOSTISCHES PROBLEM PERIODISCHER PSYCHOSEN

DEPRESVNA STANJA KAO DIJAGNOSTIČKI PROBLEM PERIODIČNIH PSIHOZA

21 INTERNACIONALNI NEUROPSIHIJATRIJSKI SIMPOZIJ

i tečaj za usavršavanja

Pula,  l6-13 juni, 1981

Jovanović T.

SUBJEKTIVNO I OBJEKTIVNO U DOŽIVLJAVANJU SOMATSKIH BOLESTI PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Simpozijum o sveobuhvatnom lečenju psihoza.

T. Jovanović

MESTO MEDICINSKE SESTRE U OBJEDINJAVANJU U OBJEDINJAVANJU BOLNIČKE I VANBINIČKE PSIHIJATRIJSKE ZAŠTITE

Simpozijum o sveobuhvatnom lečenju psihoza.

1982

T. Jovanović

MOGUĆNOSTI POSTHOSPITALNOG LEČENJA REAKTIVNIH PSIHOZA

Simpozijum o posthospitalnom lečenju duševnih bolesti

E. Ahmetović, T. Jovanović

PROGRESIVNA NEGA I LEČENJE PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Saopšten na Seminaru za zdravstvene radnike

T. Jovanović

Document info
Document views323
Page views323
Page last viewedTue Jan 24 03:19:13 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments