X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 64 / 78

277 views

0 shares

0 downloads

0 comments

64 / 78

SUICIDTENDENZEN UND – VERZUCHE BEI ARTERIOSCLEROTISCHER DEMENTZ

SUICIDALNE TENDENCIJE I POKUŠAJU SUICIDA KOD ARTERIOSCLEROTIČNE DEMENCIJE

22. INTERNACIONALNI NEUROPSIHIJATRIJSKI SIPOZIJ, saopštenje, štampano rezime

i tečaj za usavršavanje 8-13 juna, Pula, 1982

T. Jovanović

ELEKTROKONVULZIVNA TERAPIJA DEPRESIJE

Saopšten na VI-om edukativnom seminaru o depresijama, Beograd, juni 1982

T.Jovanović, O. Dimitrova-Jovanović

O NEKIM ASPEKTIMA NOZOLOGIJE POSLE POVREDE MOZGA

Engrami, god. IV, 3: 101, Beograd, 1982

1983

T.Jovanović

INTEGRATIVNI PRISTUP U TRETMANU PARANOIDNIH PSIHOZA

Saopšten na Oktobarskim susretima zdravstvenih radnika Srbije, Vrnjačka Banja, oktobar, 1983.

Štampan u zborniku sa Simpozijuma.

T. Jovanović

SUICIDALNO ISPOLJAVANJE – KAO RANI UZNAK SHIZOFRENOG PROCESA

Prihvaćen za I jugoslovenski kongres za prevenciju samoubistva

Ohrid, 20-22 aprila 1983

T. Jovanović

O NEKIM ASPEKTIMA PROBLEMA DIJAGNOSTIKE SUICIDALNIH POKUŠAJA U KRIZNIM STANJIMA

Prihvaćen za I jugoslovenski kongres za prevenciju samoubistva

Ohrid, 20-22 aprila 1983

S. Janković, T. Jovanović

INTEGRALNI PRISTUP U TERAPIJI PARANOIDNOG SINDROMA

Saopšten na Oktobarskim susretima zdravstvenih radnika Srbije, Vrnjačka Banja, oktobar, 1983.

Jovanović T., S. Mrđenović

PRISTUP SAVETOVANJU SA PORODICAMA PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Saopšten na Oktobarskim susretima zdravstvenih radnika Srbije, Vrnjačka Banja,

oktobar, 1983

T. Jovanović, J. Manić

SUICIDALNO ISPOLJAVANJE PARANOIDNIH BOLESNIKA

Saopšten na 23-em internacionalnom simpoziju , septembar,

Pula 1983. Štampani rezimea radova.

Document info
Document views277
Page views277
Page last viewedThu Jan 19 00:14:35 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments