X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 66 / 78

255 views

0 shares

0 downloads

0 comments

66 / 78

KORELACIJA SEKTORSKE  SVEOBUHVATNE PSIHIJATRIJSKE ZAŠTITE ISPECIJALNE BOLNICE I DOMOVA ZDRAVLJA

Pripremljeno za savetovanje u sklopu Elaborata o opravdanosti integracije Zavoda za bolesti zavisnosti i Neuropsihijatrijske bolnice «Dr L. Lazarević» Bgd., septembar 1985

Uvršćen u program za II kongres domova zdravlja Jugoslavije, Struga, oktobar, 1985

T.Jovanović, D.Kaluđerović, B. Dimitrijeva-Stanković B.

STUPOR KAO UREGNTNO PSIHIJATRIJSKO STANJE

Oktobarski susreti zdravstnenih radnika Srbije, Zlatibor, oktobar 1985,

Štampan u zborniku radova

B. Dimitrieva-Stanković , T. Jovanović, R. Marković

PRIMENA AKUPUNKTURE U STANJIMA STUPORA

Saopšten na Oktobarskim susretima Saopšten na savetovanju zdravstnenih radnika Srbije, Zlatibor, oktobar 1985.

T. Jovanović

ULOGA SREDINSKIH FAKTORA U DEKLANŠIRANJU PSIHOZA

Simpozijum o lečenju duševnih poremećaja.

T. Jovanović

O NEKIM RELACIJAMA MEDICINSKA SESTRA- PSIHIJATRIJSKI BOLESNIK

Simpozijum o lečenju duševnih poremećaja.

1986

T. Jovanović

PSIHOTERAPIJA PARANOIDNIH STANJA

Engrami, Vol.8 ,3-4:207-220, Beograd, 1986

T. Jovanović

ULOGA KONFLIKATA U DEKLANŠIRANJU PSIHOZA ODMAKLOG ŽIVOTNOGA DOBA

Simpozijum o lečenju psihoza

T. Jovanović

PRILOG DIFERENCIJALNOJ DIJGNOZI SHIZOFRENIJE I REAKTIVNIH PSIHOZA

Saopšten na Međunarodnom naučnom skupu O SHIZOFRENIJI, Beograd,

septembar, 1986

Štampan u tematskom broju Engrama, god. IX, br. 1-2, Beograd, 1987

1987

T. Jovanović, G. Paunović, B. Dimitrieva- Stanković

NEKI ASPEKTI SUICIDALNIH POKUŠAJA ALKOHOLIČARA

Saopšten na Kongresu psihijatara Jugoslavije , Novi Sad, oktobar, 1987

T. Jovanović

Document info
Document views255
Page views255
Page last viewedMon Dec 19 06:50:48 UTC 2016
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments