X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 68 / 78

319 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 78

Objašnjenje: ovaj tekst je napisao T.Jovanović, ali je M. Bjelogrlić zahtevao da se njegovo ime izostavi. Razlog nije objašnjen.

1989

T. Jovanović, G. Paunović, B. Dimitrieva-Stanković

SUICIDALNI POKUŠAJI ALKOHOLIČARA

Engrami, Vol.11,No 1-2:85. Beograd, mart, 1989

T. Jovanović

PSIHOFARMAKOTERAPIJA SHIZOFRENIJE

Referat na Edukativnom seminaru iz psihijatrije, Beograd, mart 1989

Umnožen za učesnike Seminara

T. Jovanović

PRILOG DISKUSIJI O KLASIFIKACIJI DUŠEVNIH BOLESTI

Stručni sastanak psihijatara – Beograd

G. Paunović, T. Jovanović

NAŠA ISKUSTVA SA POSTHOSPITALNOM GRUPNOM TERAPIJOM

Saopšten na Seminaru posvećen grupnoj psihoterapiji.

Štampan: Avalske sveske 9, Beograd, 1989

G. Paunović, T. Jovanović

POST TRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ POSLE SAOBRAĆAJNIH UDESA

Saopšten na III-em naučnom sastanku saobraćajne medicine, Beograd, oktobar, 1989

Štampani rezimei radova

1990

G. Paunović, T. Jovanović

PSIHIJATRIJSKI PROBLEMI VEZANI ZA HIRURGIJU MOZGA

Saopšten na Prvom simpozijumu VMA januar, 1990

Štampani rezima radova

T. Jovanović

PARANOIDNI SIBDROM KAO HITNO PSIHIJATRIJSKO STANJE

Referisan na «Simpozijumu o urgentnoj psihijatriji», Beograd, 1989

Engrami Vol.No 2:205-210, Beograd, juni 1990

G. Paunović, T. Jovanović

SAVREMENA SHVATNJA O KLASIFIKACIJI PARANOIDNIH STANJA S POSEBNIM OSVRTOM NA PARAFRENIJU

Engrami  Vol.No 2, Beograd, juni 1990

T. Jovanović, J. Manić, V. Grujić

THE INFLUENCE OF THE SOCIETY IN THE PHENOMENON OF SCHIZOPHRENIA AND REACTIVE PSYCHOSIS

Rad pripremljen za Kongres psihijatara sveta.

Document info
Document views319
Page views319
Page last viewedMon Jan 23 07:42:03 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments